20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Förr bistod Sverige med konfliktlösning


Efter att Sverige och Finland gått med i Europeiska unionen har fredsarbetet förändrats markant i hela Norden. De nordiska ländernas deltagande i konflikter bestod tidigare i att man under en mycket lång tid odlade fram skickliga förhandlare, konfliktlösare som deltog i många orohärdar i vår värld. Engagemangen i u-hjälpssammanhang var betydande.


Dagens engagemang från Norden i krishärdar har gått över till strategin att skicka väpnade styrkor som ingår i diverse allianser. Den typ av deltagande som rådde tidigare har glömts bort.

Om man ska vara lite ironisk tycks dagens melodi i konfliktlösning gått över till "köp en tulpan, annars får du en snyting". De stora massorna tycks gilla läget. Man hör inte en enda invändning mot den nya utvecklingen.


Är det så att vi i Norden blivit hårdare eller var den tidigare metoden inte bra? Personligen måste jag säga att jag uppskattade det tidigare förfarandet från de nordiska länderna betydligt mer än de som används i dag. Frågan jag ställer mig är om jag är ensam om det?

Anders L Larsson, Laxå

Fler artiklar från Debatt