21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kampen för baptistiskt dop avtar


Först vill jag rikta mitt tack till Sigvard Svärd för hans outtröttliga kamp för det nytestamentliga dopet (Dagen 28 september).

Att det pågår en glidning inom flera områden av vår pingstteologi är ju ingen hemlighet. Och den kommer antagligen att bli än tydligare inom kort då vi ska diskutera de nya förslag till medlemskap som kommer att läggas fram i nästa rådslag. Då är jag rädd för att vi återigen hamnar i tuffa samtal som kan splittra vår rörelse.


Det är sant att de flesta pingstförsamlingarna predikar troendedopet men många väljer även att godkänna barndopet som medlemsgrundande. Och de blir allt fler.

Här ligger spänningen. Är det kanske frukten av den ökade tillväxten av samverkansförsamlingar med en åtföljande förvirring.

Det här sker medan kampen för det baptistiska dopet avtar. Många är väldigt trötta på alla omsvängningar som ägt rum i läran.

Väckelsefolket har en egen martyrhistoria. Kristna som hellre satt i fuktiga fängelserum än gav upp det man menade vara den sanna tron. Ett sådant exempel är Tomas Leopold som tillbringade tiotals år i Kalmar och Bohus fästningar, utsatt för tortyr och umbäranden. Men hellre det än ge upp sin övertygelse.


De präster och kyrkoherdar som kom över till pingströrelsen de första decennierna menade alla att barndopet inte var ett giltigt nytestamentligt dop.

Med risk att bli kallad bakåtsträvare och fanatiker med tunnelseende, föredrar jag att stå upp för det som jag anser vara den sanna tron.

Fler artiklar från Debatt