19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vem inspireras du av?

Var hämtar du som kristen din inspiration till ditt lärjungaskap? Det är en viktig fråga som måste avgöras med stor omsorg eftersom det avgör i vilken riktning du utvecklas. Med Jesus och apostlarna som förebild formas du i rätt riktning, men med fel förebild riskerar du att gå fel väg. Säkra indikationer på att du har gått fel är exempelvis att du långsamt men säkert hamnar utanför den kristna bekännelsen, inte längre vill vara med i en församling eller stångar dig blodig i en kamp som Jesus inte har kallat dig till.

I sammanhang jag rör mig nämns Gandhi allt oftare som inspirationskälla. Häromdagen hörde jag till och med uttrycket ”Vad skulle Gandhi ha gjort?” i stället för det mer vanliga ”What Would Jesus Do?”. Låt mig därför ta honom som exempel:

Gandhi var en till synes god person som lyckades störta en imperialistisk regim med hjälp av ickevåldsmetoder och nämns dessutom ofta som en person som var positivt inställd till Jesus, även om han själv inte var kristen. Till en början kan Gandhi verka vara en perfekt inspirationskälla, men om man skrapar lite på ytan märker man att Gandhi har hämtat sin inspiration från väldigt grumliga vatten, sett ur ett kristet perspektiv. Själv skulle jag vilja påstå att det till och med är som allra farligast när något är likt men inte äkta. Gandhi var hindu och hämtade sin inspiration ursprungligen från ”ahimsa”, som inom hinduismen och buddhismen är en form av ickevåld i syfte att undvika negativ karma.

I och med att man hämtar sin inspiration mer från Gandhi än Jesus leder det ofrånkomligen till att man utkämpar en kamp som inte Jesus kämpade. Man avstår från att äta kött eftersom man är kritisk till köttindustrin, man förstör vapen eftersom man är emot vapenexport, man gör aktioner mot Migrationsverket eftersom man är emot nationsgränser. Ett sådant engagemang är beundransvärt och behöver inte vara fel i sig, men frågan är om det inte är Gandhis kamp man utkämpar i stället för den missionsbefallning Jesus kallade oss till?

Man läser Bibeln genom Gandhis runda glasögon och väljer bort de bibelord som inte stämmer överens med den kamp man utkämpar. Det som började med att man hämtade sin inspiration från en till synes god person, fortsatte med att man långsamt men säkert hamnade längre och längre bort från Jesus undervisning och slutade med att man inte längre anser att hela Bibeln är Guds ord.

Det är inget fel på hjärtat och engagemanget, men det är, enligt mig, fel på inspirationskällan. Vad är lösningen? Jo, att man vänder om och går tillbaka till Vägen och återvänder till Jesus, den rena och klara inspirationskällan.

Christian Mölk

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar