09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hållbart samhälle väg till tro

Debatt Kyrkorna kan både gå före och bygga ett hållbart samhälle och ge hopp för evigheten, menar pastor Sven-Gunnar Hultman.


Om det är påkristning eller avkristning som pågår i Sverige i dag beror på vilket håll vi tittar. Ser vi på statistik gällande gudstjänstbesökare så är det avkristning. Ser vi på det ökade sökandet efter livsmening så är det påkristning eller åtminstone en påandlighet. Gud finns nära och i många människors liv, även om det sällan visar sig i praktisk handling. Kyrkornas utmaning är att kunna fånga upp detta sökande och nå igenom allt det brus som finns i dag. Samtidigt som många inser att det behövs radikala grepp för att nå nya människor, så finns det en naturlig tröghet till förändringar i kyrkorna i dag. Har vi en 2000-årig historia, men rötter ytterligare några 1000 år tillbaka, så förpliktar det.
Jag tror inte att det finns några kortsiktiga enkla sätt att skapa tillväxt, utan det handlar om strategiskt medvetet arbete. Daniel Grahn lyfte fram undersökningen om växande kyrkor från Naturligt församlingsutveckling (NFU) på ledarsidan (16 september). Jag vill lyfta fram ytterligare några tankar och kommentarer kring detta.

Kyrkorna är inte längre mitt i byn, utan i dess periferi. Kyrkorna behöver få rollen av att vara en erkänd och trovärdig samhällsförändrande kraft emot ett hållbart samhälle. När de svenska frikyrkorna växte fram under 1800-talet och början av 1900-talet gick hand i hand med andra starka samhällsförändrande krafter. När kyrkorna är en del av en positiv samhällsförändring, så dras människor till dem. I dag finns det en stor oro för miljön bland många människor. Kyrkorna behöver gå före för att bygga ett hållbart samhälle, samtidigt som de ger hopp inför evigheten. Vi behöver tillsammans fundera över hur vi kommunicerar Bibelns budskap om att förvalta skapelsen och Guds plan på en ny jord och himmel.

Jesus gav oss uppdraget i Matteus kap 28: "Gå ut i hela världen ...". Det uppdraget är överordnat allt annat vi gör som kyrkor. Vi behöver analysera våra visioner och budgetar om det är detta uppdrag som styr. Jag tror att vi utifrån en sådan analys behöver våga fatta modiga beslut. Modiga beslut som att söka samarbete och samgående med andra lokala kyrkor. Detta gäller inte bara mindre orter, utan även i större tätorter. Just för att få större resurser för att kunna uppfylla uppdraget.
Bra barn- och ungdomsverksamhet är helt avgörande. Kyrkorna lever i en tuff konkurrens med många aktiviteter som attraherar barn och ungdomar i dag. Kyrkorna kan inte lägga nog med resurser för att ordna en attraktiv verksamhet för den uppväxande generationen. Missar en kyrka en eller två generationer av unga så är den på ett starkt sluttande plan.

Nysvenskarna är ett hopp. Varje kyrka som får förmånen att få nysvenskar som medlemmar är lyckligt lottade. Det ger en injektion för verksamheten. Dock behöver vi inte glömma bort att det inte är bara nysvenskarna som behöver integreras, även vi som växt upp i Sverige behöver ta till oss den tro och kultur som nysvenskarna har med sig. Många av nysvenskarna kommer ifrån länder där den kristna kyrkan är under kraftig tillväxt. Vi har därför mycket att lära av dem.
Söndagen den 18 september hade vi bibelskolan från Evangeliecenter i Norge på besök i vår gudstjänst i Pingstkyrkan i Gävle. Evangeliecenter arbetar med att hjälpa missbrukare till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Jag fylldes av hopp när jag lyssnade på berättelserna om hur de tidigare varit med i kriminella motorcykelgäng eller levt större delen av sitt liv i fängelse och nu är helt drogfria och lever ett helt nytt liv.
80 procent av de som gått ut andra året på deras bibelskola återvänder aldrig mer till drogerna. Var i samhället för övrigt kan du och jag komma att lyssna till sådana livsberättelser? Dessa berättelser behöver nå långt ut i samhället.

Som Guds medarbetare behöver vi göra vår del för att skapa en gynnsam utveckling för kyrkorna i Sverige. Gud ger växten och vi får förmånen att så och bearbeta jorden.
Fler artiklar från Debatt