04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Inled oss inte i frestelse


Druvjuice/saft borde vara det självklara valet vid kyrkans nattvardsgång. Att Jesu rena blod ska symboliseras av ett fermenterat (jäst) vin passar dåligt in i sammanhanget. Själva jäsningsprocessen är en nedbrytningsprocess som förändrar både smak och kvalité på den ursprungliga druvsaften och påverkar nervsystemet hos de individer som dricker det. Det gäller speciellt i större doser, men det är ett välkänt att även mycket små "huttar" kan få en f d alkoholist att återfalla i missbruk.

I samma "heliga måltid" används ett bröd som inte får vara jäst om det ska symbolisera Kristi fullkomliga lekamen. Om detta är viktigt vad gäller brödet/oblaten borde det vara än mera viktigt i fråga om vinet.
Man kan därför förvånas över att man inom den kristna kyrkan fortfarande envist håller fast vid en missvisande symbol på Jesu rena blod, när det dessutom utgör en fallgrop för många sargade och ömtåliga individer, samtidigt som det utestänger alla absolutister från att ta del av kyrkans nattvard. Borde man inte handla i harmoni med den gamla bönen: "Inled oss icke i frestelse!"
Fler artiklar från Debatt