02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Olika regler för olika kommuner


Jag noterade att en av Vänsterpartiets riksdagsmän besökte äldreomsorgen i blåa Linköping och i röda Norrköping. I ena kommunen är heltid en rättighet, i den andra en omöjlighet. I denna kommunen får de äldre välja vilken riskkapitalist som ska tjäna pengar på dem, i den andra välja vilken typ av omsorg de vill ha.
Fler artiklar från Debatt