12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkonamnet anger vad grunden är


Angående artikeln "Mormoner är inte kristna":

1) Kyrkans korrekta namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.  Namnet i sig uttrycker att grunden för kyrkan är Jesu Kristus.

2) Bland våra medlemmar finns väljare i alla politiska läger. De uppmanas att ta aktiv del i samhällslivet och utöva sin demokratiska rätt att rösta i allmänna val. Kyrkan stödjer inte på något sätt någon eventuell presidentkandidat.

3) Orsaken till kyrkans pr-kampanj är att slå hål på fördomar som fortfarande finns på grund av okunskap om vad kyrkan står för. Påståendet att detta kommit till för att stödja en eventuell presidentkandidat är helt utan grund.


Utöver detta finns det mycket att bemöta. Att hela artikeln är färgad av Christina Hankes personliga inställning är uppenbart och ger inte en balanserad bild av vad kyrkan och dess medlemmar står för.


1) Den vedertagna benämningen på rörelsen är "mormoner", och vi tillåter oss att använda denna för att få en bred förståelse. I den tidigare artikeln använde vi även det längre namnet.

2) Dagen har inte påstått att kyrkan är politisk, bara gett uttryck för Christina Hankes åsikt att mormonkyrkan i USA krattar manegen för presidentkandidaten Mitt Romney, som alltså är mormon.

3) Pr-kampanjens bakgrund presenteras inte som fakta. I artikeln speglar vi Christina Hankes personliga inställning. Hon har varit med i kyrkan i årtionden, och har så klart sin uppfattning var den står, och på vilket sätt man kan kritisera den. Kyrkans idéer och lära presenterades i en artikel, och här lät vi en annan röst komma till tals.

Fler artiklar från Debatt