14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Civilt samhälle som dimridå


Aron Modig har inte världens bästa tajming. Det är inte lätt att trovärdigt argumentera för ytterligare privatisering av välfärden med Caremaskandalen i färskt minne. I Dagen (10 januari) gör KDU-ordföranden dock ett försök genom att tala sig varm för "civilsamhället".

Vad är det egentligen han avser med "det civila samhället"? Han vill få det att handla om ideellt arbete i idrottsföreningar, församlingar och välgörenhetsorganisationer, som "en viktig motpol till både den offentliga sektorn och det privata näringslivet" som bidrar till maktdelning.

Sedan försäger han sig när han lyfter fram sitt stora exempel, att alliansregeringen "öppnat upp välfärden för andra än bara det offentliga".

Det civila samhället visar sig vara - det privata näringslivet. Inte en motpol till det. För inte är det ideella föreningar och frivilligarbete som tagit över vård, skola och omsorg. Inte olika typer av idéburna verksamheter - till exempel kooperationer, folkrörelseanknutna institutioner eller skolor med alternativ pedagogik. I stället är det stora skol- och vårdkoncerner, ofta med internationella riskkapitalbolag bakom sig, som tagit välfärden på entreprenad.


Lärarnas riksförbund har undersökt några få av alla dessa. Bara dessa tio undersökta bolag har - utöver eventuella direkta utbetalningar till aktieägarna - fört över mer än en halv miljard till sina moderkoncerner. Denna verklighet skyls med en dimridå av ord om det civila samhället och maktdelning.

Fler artiklar från Debatt