23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Påskprotest blir Solrosupprop

Startskottet har nu gått för Solrosuppropet, uppföljaren till förra årets Påskupprop mot utförsäkringarna. Inget har egentligen hänt, trots protesterna förra året, menar undertecknarna.

Uppropet är

återigen riktat mot utförsäkringarna, för det tragiska är att fortfarande har inget hänt för att lösa det allvarligaste systemfelet. De små justeringar som har införts som svar på förra årets stora protester över hela landet gäller bara vissa undantagsfall, inte det stora flertalet drabbade. Senast undantagsregler infördes för särskilda fall (då gällde det cancersjuka), visade en granskning att det bara var en person som hade innefattats av alla granskade akter.

Det låter vackert

när det sägs att snabba åtgärder numera sätts in. Det vore bättre att det var rätt insatser. Den standardiserade ”rehabilitering” som regeringen har satsat stort på har dessvärre visat sig göra många sjuka ännu sjukare. Ändå fortsätter felsatsningen under detta år. Än mer katastrofalt är att icke arbetsföra och svårt sjuka tvingas till meningslösa åtgärder och utredningar på Arbetsförmedlingen vilket ofta försämrar deras sjukdomstillstånd. Många hänvisas till en inkomst under existensminimum, till sociala myndigheter eller till välgörenhet.

Med start i år

kommer tiotusentals sjuka att utförsäkras för andra gången - fast de fortfarande är för sjuka för att arbeta. För alla som har bevittnat de otaliga enskilda tragedier som hittills har orsakats av utförsäkringarna är det ofattbart att detta får fortsätta. Utförsäkringarna har skapat en ny diagnos: ”Försäkringskasseutlöst depression”. Om fysiskt sjuka drabbas hårt av detta så är det ännu mycket värre för psykiskt sjuka. Steget är inte långt till självmord för den som redan mår dåligt och utsätts för ytterligare stressfaktorer.

Samtliga kyrkor och hjälporganisationer, som numera utgör det yttersta skyddsnätet, märker av det ökade trycket. Räknar regeringen kallt med att dessa ska fånga upp allt fler av de förtvivlade sjuka som kastas ut från den försäkring de har rätt till?

Den så kallade

”arbetslinjen” har i praktiken visat sig vara en bidragslinje, såväl för sjuka som nu tvingas leva på allmosor som för arbetsgivare som kan få saftiga bidrag för åtgärder som inte skapar riktiga jobb.

Uppropet riktar sig denna gång även mot Fas3, som numera är en av landets största ”arbetsgivare”. De anvisade saknar avtalsenliga villkor, löner eller rättigheter, vilket gynnar företagare som tjänar mycket pengar på att ha gratisarbetare som de får betalt för att ”sysselsätta”. Även organisationer på kristen grund tar emot Fas3’or, som säkert i många fall får ett bättre bemötande där än om de hamnar i en ”jobbfabrik”. Men tyvärr förekommer det att också dessa får utföra hårt arbete under sysselsättningstäckmantel, till exempel i en second hand-kedja. Få vågar anmäla missförhållanden eller uttala sig annat än anonymt, eftersom det har visat sig kunna innebära repressalier.

De flesta som hamnar i Fas3 är inte funktionshindrade i behov av terapeutisk sysselsättning eller anpassade uppgifter, utan fullt fungerande och kompetenta personer som helt enkelt söker vanliga, riktiga jobb. Fas3 skapar inga arbeten utan döljer bara den växande öppna arbetslösheten. Och faktum kvarstår: det är oetiskt att utnyttja människor.

Uppropet inkluderar

i förlängningen också allt slags utanförskap i detta land, hemlösa, papperslösa flyktingar, etcetera. Så här ska det inte se ut i Sverige 2012. Det finns resurser i överflöd så att alla som bor eller vistas här kan ha det bra. Det är fördelningen som har gått snett genom en omvänd Robin Hood-politik: skattmedel har tagits från de mest utsatta för att finansiera skatteavdrag för de välbeställda.

Nu behöver vi bli ännu fler som ryter till! Delta i manifestationer på Annandag påsk i en stad nära dig! Kontakt: http://www.facebook.com/solrosuppropet.

Fler artiklar från Debatt