14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dags att folkbilda för fred

Kyrkornas studieförbund borde starta en bred folkbildningskampanj under temat ”Guds fred”. Artikelförfattarna ser gärna Jönköping, Smålands Jerusalem, som centrum för kampanjen.

Varför ska det krigas

i världen? Varför ska Sverige exportera vapen? Är det verkligen bästa sättet att få fred?

Vi vill lansera uttrycket ”Guds fred”. Vårt vapen i detta arbete är folkbildning.

Vi minns inte skottet

i Sarajevo. Vi minns inte det som hände under andra världskriget. Däremot vet vi vad som hände tack vare den utbildning vi fick i skolan om dessa händelser. Vi har också fått kunskaper om dessa historiska händelser genom olika folkbildningsinsatser; som vi nåtts av genom åren. Föreläsningar, böcker, studiecirklar och naturligtvis tidningar, radio och TV har stått för bildningen, vilket vi är tacksamma för. Bilda och utbilda är två nyckelord för att skapa en god värld - en värld för oss alla.

För en tid sedan gästades Svenska Frälsningsarmén i Jönköping av Thage G. Peterson. ”Folkbilda, Gud och fred” är en bra sammanfattning av vad Thage G. Peterson står för.

Han talade då

om Sverige, Oslo, Palme och Afghanistan m.m. Vid altaret hade satts upp bilder från Oslo-händelserna av Kai Rehn - fotografen med världen som arbetsfält.

Thage G. Peterson talade också om sin vän Olof Palme - som också hade världen som arbetsfält. Thage G. Peterson sa ”att om Palme levt så hade han ogillat det som händer i Afghanistan med svenska trupper i krigsföring”. ”Det var inte Palmes politik”, menade Thage G.

Vi debattörer minns när Palme med all kraft verkade för att USA skulle lämna Vietnam. Då lyssnade hela världen på vår statsminister. Olof Palme stod upp för fred, han brann för fred; det var helt enkelt en viktig uppgift för honom. Ingen kunde tveka på att han var äkta engagerad, allt i ett enda syfte; att skapa den goda världen - en värld han trodde på.

Vi vill gärna

påminna om att Olof Palme var riksdagsledamot för Jönköpings län och därmed representerade vår stad Jönköping - Smålands Jerusalem.

Jönköpingssonen Dag Hammarskiöld, FN:s generalsekreterare betydde också mycket för arbetet för fred. Han fick också precis som Olof Palme lämna livet för tidigt - som ett resultat av det onda samhället, som alltför ofta tar plats.

I nutid

är det Carl Bildt som har fått en uppgift som fredsmäklare. Att jämföra dessa tre personers storhet ger vi oss inte in på. Det får andra syssla med - om de så önskar. Vi kan dock konstatera: Genom dessa tre personer har Sverige haft och har betydelse på olika sätt för att skapa en värld i fred.

Men det finns paradoxer. Är det verkligen rimligt att vi finns med i Afghanistan med krigförande trupper? K G Hammar, ärkebiskop emeritus brukar tala om att vi är ett av världens största länder när det gäller vapenexport. Det handlar om tretton miljarder. En ofattbar summa. Är det verkligen rätt att Sverige gör så?

Vi hör inga politiker

tala om att vapenexporten går bra, möjligen kan det gå under uttrycket att ”Sveriges högteknologiexport utvecklas positivt”.

Vi lanserar därför idén: Bred folkbildningskampanj om Guds Fred.

Vi föreslår att studieförbunden Bilda och Sensus gemensamt tar sig an uppgiften att få till stånd en folkbildningskampanj kring dessa viktiga framtidsfrågor. Ta gärna fram ett studiematerial, som grund till samtal omkring dessa spörsmål. Engagera gärna K G Hammar.

Olof Palme sa

en gång: ”Hela Sverige är en studiecirkel”. Vi säger att: ”Hela världen kan bli en studiecirkel”. Det är bättre att exportera studiecirklar till andra länder - än vapen. Och säkert ett bättre sätt för att få fred; än genom att sprida vapen, som vi aldrig vet vart de tar vägen.

Självklart kan och ska Bilda och Sensus genom sina kontaktnät med kyrkor i världen initiera processer omkring Guds Fred.

Bilda och Sensus föreslås starta en tankesmedja i Smålands Jerusalem - Jönköping - som får i uppgift att vara ett forum för hela världen; för att få igång diskussioner om hur vi ska få fred att gälla alltid - i all framtid.

De två

bildningsförbunden skulle också kunna starta studiegrupper i musik om Guds Fred i Sverige och andra länder.

En dröm vore att kyrkorna i hela världen gjorde en klockringning och tände ljus i kyrkolokalerna för att manifestera Guds Fred.

Vi tror på Gud. Vi tror på Guds Fred. Vi vill verka för fred på vår jord. Först då får uttrycket ”alla människors lika värde och rättigheter” en innebörd - värd all respekt. Vårt arbete för detta kan liknas vid ett ljus som aldrig slocknar.

Guds frid och fred!

Fler artiklar från Debatt