Debatt

Konstnärens frihet innebär också ansvar

Konstens okonventionella formuleringar bänder och bryter, och kan utifrån en skicklig konstnär uttrycka det som ligger bortom det talade språket och det skrivna ordet. Genom konst kan man utmana, chockera och provocera. Ofta är målet med konsten just själva reaktionen, eller debatten som följer.

Fortfarande, efter ett par veckor, debatteras kulturministerns medverkan i en konstutställning på Moderna museet. Spaltmetrarna har under dagarna som gått blivit många. Frågor har ställt kring lämplighet, omdöme, smak och "kupperi". Arrangörer och konstnär måste i en mening känna sig hyfsat nöjda.

Men i en annan mening kan vi konstatera att den här konsten genererar spörsmål som tenderar att skymma själva konsten. Själva utgångspunkten för konstutställningen på Moderna museet, syftet med konstellationen är bortglömt. Kvar finns bara debatten kring konstens form och om människor som upplever sig kränkta. Eftersom konsten ibland kan göra sig själv immunt mot sedvanlig kritik blir det allt viktigare att våga föra ett samtal kring konstens etiska ramar.

Ett etiskt perspektiv är huruvida personer som inte alls vill vara en del av ett konstverk ändå blir det mot sin vilja. Lägger man därtill att själva protesten mot sin ofrivilliga medverkan blir ramen som förstärker själva konstverket börjar vi inse det komplexa i den moderna interagerande konsten.

Konstnärens frihet måste vara stark. Emellertid måste likaså den enskilda individens rättigheter lyftas fram. Vi måste på något sätt kunna styra över vilka sammanhang vi vill bli associerade med. Konstnärens uppgift att utmana och provocera är viktig, men det är inte kontroversiellt att påminna oss om att även konstnärer omfattas av de moraliska gränsdragningar som skyddar den enskilde för kränkande behandling.

Arrangörer och utställare måste också våga tänka utifrån etiska tankebanor snarare än att självklart bekvämt luta sig mot den hävdvunna immuniteten. Konstnärer, arrangörer och utställare som själva sätter de etiska frågorna i fokus som konstens betraktare i allmänhet kommer att bidra till att skapa det konstnärliga utrymme konsten förtjänar och behöver.

Konst är och förblir viktigt för alla samhällen. Den bygger upp såväl samhälle som enskilda individer. Men konstens frihet i uttryck och form innebär också ett ansvar. Kränkningar kan aldrig accepteras.

Fler artiklar för dig