05 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ingen semester i djurfabrikerna

De allra flesta svenska grisarna ser aldrig solljus. Ett exempel som gör att man kan ifrågasätta vårt sätt att behandla djuren menar Annika Spalde och Pelle Strindlund. Debatt

Det är sommar i Sverige, en tid för semester och återhämtning - för oss människor. Djuren i djurfabrikerna bereds ingen vila.

Två miljoner hönor är inspärrade i stålburar för att värpa ägg. Varje höna står på en yta som motsvarar ett A4-ark. Det är inte ens tillräckligt för att sträcka på vingarna. Bristen på motion och den höga produktionen gör att skelettet urkalkas. Det blir skört. Många hönor bryter ben eller vingar när de samlas in och packas i plastlådor för att skickas till slakt.

Grisar är intelligenta varelser, i nivå med hundar. Men i svinstallarna står de i trånga boxar på ett kalt betonggolv. 99 procent av grisar som föds upp i Sverige ser aldrig solens ljus.

De flesta mjölkkor släpps förvisso ut på sommaren, men betesrätten omfattar inte kalvar och tjurar. De blir kvar inne.

Hur ska kristna se på djurens fångenskap? Bibelns sabbatsteologi kan kasta ljus över frågan.

Enligt Första Mosebok frambringade Gud på skapelsens sjätte dag alla varelser som lever på land, markens djur och människorna. Arbetet var därmed över och på den sjunde dagen vilade Gud.

Skapelseverket kröns med vilodagen, som på hebreiska kallas sabbat. Den är skapelsens krona. Gud välsignar sabbaten och gör den till en helig dag. Det är bakgrunden till vilodagens ställning i Bibeln. Människor, kor, får, åsnor - alla varelser har rätt till ett dygn utan möda. I Andra Mosebok står: "Den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila".

På sabbaten ska ingenting produceras. Frihet, njutning - det ska känneteckna den sjunde dagen. Sabbaten är en symbol för, och en påminnelse om, att varje varelse är en mottagare. Hon tar emot allt från Gud. Ingen behöver - ingen kan - göra sig förtjänt av livet. Det räcks som en gåva. Denna insikt leder spontant till aktsamhet inför alla levande. Ingen bör behandlas som en billig resurs.

En viktig tråd i den bibliska väven är att blodsutgjutelse i grunden är onaturligt. Det finns inget gott våld. Den gammaltestamentliga profeten Jesaja talar om en tid när all brutalitet är förbi. "Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem."

Texten behöver inte tolkas bokstavligt, som en beskrivning av ett faktiskt tillstånd i framtiden. Den kan läsas som en inspirerande vision där sabbatsteologin slagit igenom fullt ut: gränsöverskridande fred.

Detta ideal kan vi som samhälle och individer försöka förkroppsliga här och nu. Avstå från våld när vi kan för att istället inrikta oss på att leva och låta leva.

Bibelns Palestina byggde på att djur utnyttjades. Människor var beroende av andra arter för föda, kläder, tält, vinsäckar och benredskap. För oss är situationen en annan. Vi kan leva gott utan kött och andra animalier.

Under sommaren och semestern kan vi koppla av, men denna tid är också en möjlighet att experimentera lite med livsstilen. Ledigheten kan ge oss tid att pröva nya matvanor, vidga våra kulinariska horisonter, upptäcka nya livsmedel.

Att äta vegetariskt handlar inte om att ta bort köttbiten från tallriken - för att bara tugga i sig potatisen, såsen och grönsakerna - utan om att tänka nytt kring sina måltider, att äta något annat.

När vi väljer att se varje varelse som en individ med rätt att njuta av livets goda och omsätter denna insikt i handling praktiserar vi biblisk andlighet. Då är inte länge Moseböckernas sabbatsteologi en idé i våra huvuden utan något som lever och verkar i djupet av oss.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt