28 oktober 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Vi måste tala sanning om islam

Till de lärde herrarna historikern Per Hammarström, sociologen Anders P Lundberg och fredsforskare Kristian Steiner (Dagen Debatt 30 aug, 11 sep): Är du i ditt hjärta kristen innebär det att stå upp för mänskliga rättigheter, att positivt arbeta med flykting- och integrationsfrågor. Vår bibel lär oss att vi ska ta hand om änkan, den fattige, den föräldralöse och främlingen.

Det är också vår plikt att stå emot förtryck, terror och våld och att tala ut sanningen. Vad är då jihad? Koranen säger uttryckligen att det är en muslims plikt att breda ut islam. Koranen påbjuder ett borttagande av alla otrogna - judar, kristna, buddister, hinduer, sekulariserade och så vidare.

Iran, Saudiarabien, Hamas, Al qaida och många fler gör ingen hemlighet av att striden gäller först lördag (judar), sedan söndag (kristna). Att förneka att islam i dag, under fanatiska ledare, är världens blodtörstigaste religion, det är cyniskt.

Inte bara gentemot våra kristna syskon som slaktas runt om i världen, eller våra svenska medborgare som sitter fängslade, utan även mot dem som söker skydd här i landet, invandrare som flytt undan terror och som registreras här av sina hemregeringar.

Fler artiklar