Debatt

SKR lockar till avfall genom "interreligiös" bön

Humanisterna kan jubla. De vinner också en seger genom interreligiös bön eftersom det underlättar den fortgående avkristningen.

Under Almedalsveckan i Visby genomförde Sveriges Kristna Råd (SKR) tillsammans med muslimska organisationer en manifestation för religionsfrihet. Det utfördes genom att var och en bad till sin gud.

SKR:s teologer vill tydligen att Sveriges kristna skall vänja sig vid så kallad "interreligiös bön". Och de verkar också ha lyckats. Inga samfundsledare eller andra kristna ledare har reagerat något nämnvärt. Vi vänjer oss så sakteliga vid avfall.

Det hade varit mycket mer trovärdigt om SKR satt press på de länder som förföljer kristna och muslimska organisationer i Sverige. Att aktivt agera för att stoppa slaktandet och förföljelsen av kristna i muslimska länder.

SKR:s agenda verkar vara att vilja föra in en humanistisk synkretistisk religionssyn. Tanken är ju att vi egentligen ber till samma gud. Allt i den humanistiska toleransens namn. Humanisterna kan jubla. De vinner också en seger genom interreligiös bön eftersom det underlättar den fortgående avkristningen. Gud är ju enligt dem ändå bara ett "hjärnspöke" som de olika religionerna kokat ihop.

Så bryter SKR mot det första budet, "Du skall inga andra gudar hava jämte mig" (2 Mos 20:3). Likt många fariséer på Jesu tid förkunnar SKR i stället humanistiska bud vilket Jesus mycket strängt gick till rätta med: "Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar (Mark 7:7-8).

Dessa föreställningar har nu börjat sippra ner in i medlemskyrkorna och leder till avfall från Guds Ord och äkta Jesustro som den ende Frälsaren och Herren.

Vi vanliga kristna bör nu kraftfullt reagera och ställa kristna ledare och pastorer till svars.

Är det klokt att vara med och betala till en organisation där avfallskrafterna är så starka? Bör inte vårt samhällsengagemang i stället utgå från en biblisk profetisk samhällssyn och från gåvan att skilja mellan andar som Herren gett sin församling. Så att vi vet vems ärenden vi går vid samarbete med icke kristna organisationer?

Omvändelse, syndernas förlåtelse och missionsbefallningen i Jesus Kristi namn är församlingens huvudärende. Det är den troheten som församlingens Herre söker hos sitt folk i ändens tid. Inte att gå i armkrok med falska religioner.

SKR kan därför inte sägas vara en sund kristen organisation. Därför bör medlemskyrkor och församlingar allvarligt överväga att gå ur en organisation som så kraftigt bidrar till avfall från Guds Ord och till en falsk ekumenik.

Fler artiklar för dig