Debatt

Allah är inte Bibelns Gud

Jesus är Bibelns Guds Son, Alfa och Omega, världens hopp till frälsning!

Varför översätter man i svenska medier namnet Allah med ordet Gud? När man ser och hör i tv-nyheterna att någon ropar Allah akbar så står det översatt som "Gud är stor". Det ska översättas korrekt som det heter; Allah är stor. Är det månne experterna på dialog, mångfald och tolerans som vill synkronisera dessa två ord i människors sinnen?

Troende kristna har i alla tider uppfattat Gud som Jesu Kristi Fader. Koranen däremot erkänner Jesus bara som en slags ”Johannes döparen”-profet som bereder vägen för Mohammed. Allahs folk tror inte det som Bibeln säger: Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Gud Fadern och Sonen.

Guds ärkeängel Gabriel besökte profeten Daniel för att undervisa honom om Messias tillkommelse. Senare besökte han också Elisabet och Maria för att ge dem glädjebudet om Frälsarens födelse. Men Koranens Gabriel som besökte Mohammed för att ge sitt budskap till honom var Allahs ängel eftersom Mohammed tillhör Allah och Koranen.

I detta fall går monoteismen inte att acceptera. Bibelns Gud övergav inte sin älskade Son efter hans seger på Golgata för att sedan ge människorna en ny frälsare 600 år senare. Jesus är Bibelns Guds Son, Alfa och Omega, världens hopp till frälsning!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig