13 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Får Israel försvara sig?

När Peter Dahl skriver (Dagen 14 nov) att Israel aldrig borde ha bildats så kan man undra vad han tänker om hur omvärlden borde ha agerat mot det judiska folket efter krigsslutet. Vi vet att det då fanns några hundra tusen judar runt om i Europa som var i akut behov av hjälp. Känner Peter Dahl till om det fanns några alternativ till den lösning som FN-omröstningen gav? Så vitt jag känner historien så ringlade inte kön lång av nationer som sträckte en hjälpande hand.

Hamasrörelsen, som härskar i Gaza och som står för det oavbrutna missilregnet över södra Israel har som mål att judarna ska utrotas, och man kan undra om Peter Dahl ingår i den organisationen. Det finns en fråga som tarvar ett öppet och ärligt svar när det gäller Gazaproblematiken och Israels ständigt återkommande konflikter och krig mot kringliggande arabstater: Äger udar någon som helst rätt att försvara sig?

Sven Degerfeldt

Fler artiklar från Debatt