06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Om att höra och bli döpt

Replik till prästen Henrik Svensson (Dagen 16 nov): Inget exempel finns i Bibeln på att någon blir döpt innan vederbörande hört. Och blir förnekad möjligheten att själv uppleva sitt dop.

Jag är barndöpt efter att ha hört, sju år var jag, och bestämde själv.

Men det har sagts att Martin Luther sa att ”barnet hör och Gud gör undret att det tror och förstår” (om spädbarn).

Kan du bekräfta eller ”avkräfta” detta?

Lennart Larsson, evangelist Nora, med stark gemenskap med ”lutherska” systrar och bröder

Fler artiklar från Debatt