18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Wilkerson hade fel om väderförändringar

Jag tror inte att Wilkerson behöver vara en falsk profet, tycker Tobias Bäckström, kyrkoherde, Kyrkhult.

Dagen har haft flera omfattande artiklar om David Wilkersons bok "Synen", som utger sig för att vara en profetisk framtidsskildring. Jag uppfattade det som att Dagen anser att kapitlet om väderförändringar och jordbävningar var en av hans "tyngsta" profetior, där han fått mest rätt.

Motorn i klimatförändringarna anses vara stigande temperaturer. Om nu Wilkerson var så träffsäker i sina profetiska prognoser, är det då inte märkligt att han missade detta? När han uttalar sig om temperatur är det i stället att det kommer bli kallare.

Även hans övriga klimatförutsägelser har slagit fel, han uppe­håller sig mycket vid stormar och orkaner, men dessa har minskat stadigt ända sedan 1970-talet. När orkanen Sandy nyligen drabbade den amerikanska västkusten var det efter ett uppehåll på nästan sju år för allvarliga orkaner (kategori 3–5). Så lång stiltje har det inte varit på 100 år! Även globalt befinner sig stormar och orkaner i en sjunkande trend sedan 1970-talet.

Enligt till exempel Roger Pielke, professor i miljöutveckling i Colorado, är också jordbävningar relativt konstanta över tid.

När det gäller svält så har antalet hungrande sjunkit stadigt sedan 1970-talet. Åren 2008–2010 var av allt att döma en tillfällig topp och inte ett trendbrott.

En tydlig influens från Paul Ehrlich bok ”Befolkningsexplosionen” 1968, kommer fram på s 32 i Wilkersons bok. Han upprepar den malthusianska myten att befolkningen ökar snabbare än livsmedelsproduktionen vilket skulle leda till allvarlig svält.

I själva verket har det motsatta skett och det finns inga tecken på att det kommer förändras i framtiden nu när befolkningsutvecklingen börjar plana ut.

Jag tror inte att Wilkerson behöver vara en falsk profet, men i kapitlet om väderförändringar fick han det mesta fel. Ett problem är att jag inte riktigt vet vad som är hans syn och vad som är hans egna tankar och tolkningar. På 1970-talet så hade den globala medeltemperaturen sjunkit sedan 1940-talet och ett flertal forskare varnade för att istiden kunde vara över oss fortare än vi anat. Vi hade också fler stormar och orkaner. Så vad i hans bok är en spegelbild av hans egen tid? Hur mycket är influerat av de diskussioner som förekom just i början av 1970-talet? När det gäller kapitlet om väderförändringar skulle jag vilja säga: en hel del.

Tobias Bäckström, kyrkoherde, Kyrkhult

Fler artiklar från Debatt