12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige stöder Israel?

Enligt höstens undersökningar i Nato-länder och associerade länder tillhör Sveriges befolkning den klart mest positiva till militära insatser i Libyen, Afghanistan och Irak. Svensken är också den ivrigaste för att intervenera i Syrien. Som stat har Sverige till och med deltagit i krigen, utan att formellt vara medlem i Nato. Media har inte varit särskilt kritiska, utan snarare har det synts en sprudlande entusiasm över Sveriges deltagande i "fredsskapande krig".

Jag förväntar mig nu att svenskar är mest positiva i världen över Israels utrensning av raketramper och terrorister i Gaza. Och att Sveriges regering stöder Israels insatser för att få bort den förtryckande regimen i Gaza och därmed få slut på de inbördes striderna mellan de olika terrorgrupperna. Media backar väl upp?Henrik Åström

Fler artiklar från Debatt