15 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kritik av C-program som inte är beslutat

Jag är sedan något år tillbaka prenumererat på tidningen och har funnit många bra artiklar och debattinlägg. Men debattartikeln av Sigfrid Deminger (16 jan) gjorde mig upprörd och förvånad. Han skriver som om idéförslaget är antaget av Centerpartiet, vilket det inte är. Det är en arbetsgrupp som jobbat med det, sänt det på remiss och samtidigt offentliggjort det. Detta visar hur öppet partiet arbetar. Det kanske inte Deminger är van vid?

Bakgrunden till programmet är bland annat den frustration många känner inför stat och kommuns detaljstyrning av människors liv. Exemplen i förslagen har avfärdats av partiledningen, partidistrikt som helt eller delvis skrivit programmet och av många ledande centerpartister.

Det som står om invandring, polygami och fler stolligheter beskriver Deminger som om det är ett antaget program. Utan att veta drar han därför slutsatser som helt är tagna ur luften. Om det är något parti som värnar om barn och deras rätt till båda föräldrarna, till god omsorg och utbildning är det Centerpartiet.

Vad man med all rätt går emot är allt slag av förmynderi som breder ut sig. Så snart ett problem ska lösas är det nya kontrollorgan som sätts till istället för pengar till arbetet. Ett samhälle måste kunna lita på sina medborgare och inte misstro dem. Det är detta som är huvudpoängen i idéprogrammet.

Gruppens stora misstag kommer Centerstämman i mars att korrigera och behöver varken övertoner, omöjliga slutsatser och moralpredikan från Deminger.

Deminger beskyller andra för "värderingshaveri" när det är han som fyllt på för att stämma med analysen.Gunnar Marstorp

Fler artiklar från Debatt