08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Internen ”Lena” har lagen på sin sida

Internen ”Lenas” avslut på sina fängelsevistelser (Dagen 17 jan), där hennes hemkommun avsade sig allt ansvar vid utslussningen från anstalten, talar mer om ovilja mot klienten än om vad lagen föreskriver.

Kommunens svar, att hon inte längre var folkbokförd i sin hemkommun, är helt olagligt. Socialtjänstlagen, från 1982, talar tydligt om att vistelsebegreppet är den avgörande faktorn för ett ärende. Hennes hemkommun skulle egentligen ha aktualiserat hennes ärende på nytt och tillsammans med den kommun där anstalten låg bearbeta ”Lenas” sociala situation. ”Lenas” sista bostadsort i frihet före fängelsestraffet har här ett stort juridiskt ansvar, som den inte kan skjuta undan.

Själv har jag undervisat socialarbetare i lagens fungerande och har med snart 50 år i aktivt socialtjänstarbete varit handläggare i dylika ärenden. Att kommuner försöker dra sig undan sitt ansvar är inget nytt. Tyvärr sker det alltför ofta och den som inte kan lagen har inte mycket till ”mothugg”. Då bör man kontakta socialkonsulenten på länsstyrelserna och på den vägen få hjälp. De är nämligen kommunernas tillsynsmyndighet.

Fler artiklar från Debatt