02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är även grymma texter Guds ofelbara ord?

Jag vill inget hellre än böja mig för en god och kärleksfull Gud!

”70-årig pingstsyster” fick många reaktioner på sin debattartikel (14 feb). Här svarar hon:

Tack alla ni som har svarat på mina tankar om hur Gud är! Jag tror att vi är många särskilt i min åldersgrupp som vuxit upp med en kultur där vi inte fått ifrågasätta vare sig Bibeln, Gud eller församlingen. Ofta har vi burit på våra tankar i ensamhet.

Det kan upplevas som att det först är Jonas Gardell med flera som fört fram dessa tankar, men jag tror att jag har burit dem långt innan han föddes. För mig tog det många år innan jag kunde lita på att Gud var god. Liksom signaturen ”Gräsrotskristen ” upplever jag också att de teologer som svarat mig inte riktigt förstått vad i Bibeln jag ifrågasätter. Jag vill inget hellre än böja mig för en god och kärleksfull Gud! Jag vill inte ta bort hela Gamla testamentet!

Där finns mängder av underbara texter och även jag upplever att Gamla och Nya testamentet hänger ihop. Jag har heller inga problem med att Gud ingriper mot ren ondska. Ibland tycker jag till och med att han dröjer för länge med att skipa rättvisa. Även i dag drabbas oskyldiga människor och små barn dör. Jag brukar då försöka tänka, att Gud i sin himmel gottgör, de som lidit orättvist på jorden, men om flertalet människor dessutom hamnar i helvetet och går förlorade när de dör, blir det mycket svårt, att hålla fast vid tron på att Gud är god.

De ord i Gamla testamentet som jag vänder mig emot är när Gud ber människor gå ut och mörda i hans namn, uppmanar föräldrar att se till att deras uppstudsiga söner blir stenade, dömer oskyldiga flickor till livslångt äktenskap med våldtäktsmän, eller när Gud bjuder att unga orörda flickor ska delas ut som stridsbyte.

Jag upplever att Jesus tydligt går emot allt detta även om han också säger att han inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Jesus försvarar sina lärjungar som bryter ax på sabbaten. Fadern springer i glädje sin uppstudsige son till mötes och Jesus säger till äktenskapsbryterskan:” Inte heller jag dömer dig.”

Jag har aldrig hört en predikan om de texter i Gamla testamentet jag citerat. I den mån krigen används i predikotexterna tolkas de bildligt. Jag har däremot många gånger hört att hela Bibeln är Guds ord, och att vi måste läsa som det står, tro som det står och göra som det står. Samtidigt tog de flesta unga män avstånd från krigstjänst och hänvisade till budordet ”Du skall inte dräpa”.

Tillsammans med ”Gräsrotskristen” efterlyser jag ett ärligt svar från teologerna. Anser ni verkligen att även dessa grymma texter är Guds ofelbara ord? Hur går det i så fall ihop med: ”Du skall inte dräpa” och med att Gud är kärleksfull och god?

70-årig pingstsyster

Fler artiklar från Debatt