Debatt

Vi bör manifestera Bibelns Jesus

Alla bilder av Jesus stämmer inte med Bibelns bild av honom, skriver Lukas Berggren i en replik.

I Dagen den 16 maj uttrycker tre skribenter sitt missnöje med att projektet "Religion hjärta hbt" nekades att vara med som utställare vid Jesusmanifestationen (JM) förra året. De anger felaktigt mig som huvudtalare vid årets JM, vilket må vara hänt. Men de ifrågasätter också mitt stöd till beslutet från JM:s ledningsgrupp genom ett lösryckt citat från en ledartext i Världen idag (2012-05-07). Det vill jag kommentera.

Min ledartext hade två poänger. Främst en sakfråga. Skribenterna skriver: "Bilden av Jesus är inte komplett förrän alla kommit till tals". Det kan låta sympatiskt, men det intressanta är inte primärt att lyfta fram våra olika bilder av Jesus, utan att presentera Jesus Kristus, som den han verkligen är. Och Jesus är åtkomlig genom Bibeln. Personen Jesus kan inte reduceras till en uppsättning bilder. Alla bilder av Jesus stämmer inte med Bibelns bild av honom och bilderna måste slutligen mätas mot Bibeln. I ledaren skrev jag: "Beslutet från JM:s ledning verkar syfta till att slå vakt om enheten runt den Jesus som Bibeln talar om". Det är detta som är kärnfrågan.

Gud älskar alla människor, men välsignar inte allt vi gör. Och Bibeln välsignar inte samkönade relationer. I materialet ”Gud är större” från projektet ”Religion hjärta hbt” försöker man visserligen öppna upp för en sexualisering av ett flertal bibelberättelser. Dels den om David och Jonatan, men också den om Rut och Noomi. Syftet är förstås att skapa stöd för den egna ”bilden”. Men bibelstödet för den typen av spekulationer lyser med sin frånvaro.

Detta rymmer även en formfråga. Det borde vara självklart att JM:s ledningsgrupp, i egenskap av arrangör, har rätt att fatta beslut om vilka utställare som får vara med. Vi andra kan förstås ha synpunkter på deras beslut, men borde kunna stödja arrangörens rätt till sitt eget arrangemang. Alla får delta i JM, men alla får inte ställa ut, predika eller bestämma programinnehållet. Alla får inte bestämma vilka "bilder" av Jesus som sprids. Det är förbehållet arrangören att vaka över att den bild som förmedlas av Jesus också stämmer överens med Bibelns bild av Jesus.

Lukas Berggren

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Världen idag

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig