28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Därför behövs studentmission

Genom Pingst ungs projekt Mosaik kan alla församlingar stödja mission bland studenter, även de på orter utan universitet.

I Sverige finns drygt 400 000 studenter uppdelade på 61 högskolor, universitet och akademiska utbildningsplatser. Det finns ungefär 45 grupper som är knutna till någon nationell kristen studentorganisation, och grupperna har uppskattningsvis totalt cirkaa 800 medlemmar.

Hur många församlingar har en uttalad vision och strategi för studentmission?

Vi ser att studentmission möter åtminstone tre behov:

Kristna studenter behöver ett sammanhang där de kan få redskap och stöd i det som är varje kristens kallelse, att ”föra människor till tro” (1 Kor 3:5). Tyvärr blir studenttiden för många i stället en tid då man tappar fokus och församlingstillhörighet, en av orsakerna är frånvaron av kristna som organiserat sig på deras utbildningsplatser.

Kyrkan behöver sända sina studenter som missionärer ut i sin vardag. Genom Mosaik (Pingst ungs projekt) sker det inte som ett sändande till någon extern verksamhet utan blir ett uttryck för en lokal församlings liv och vilja. Även ­orter utan något universitet ­eller högskola kommer få sända iväg många medlemmar i unga vuxna åldern för studier någon annanstans. Vi vill uppmana er att inte bara se dessa försvinna, utan att i stället sända dem och på det sättet vara en del av ett nationellt teamwork för att evangeliet ska ha framgång.

Ännu inte kristna studenter behöver få ta del av evangeliet. De behöver få en bild av kristna och kyrkan som har med deras liv att göra. Vi tror att evange­liet till sin natur inte bara är språkligt, utan också kulturellt, översättningsbart. Hade Paulus levt i dag kanske han skulle sagt ”för att vinna studenter har jag börjat plugga och käkat nudlar för att vinna dem som pluggar och käkar nudlar …” Missionärerna är på plats, vad gör din kyrka för att se, sända och stödja dem?

Vi som undertecknar denna insändare är alla engagerade i Mosaik, Pingst ungs nya satsning på studentmission. Vi vet att flera goda initiativ redan tas, alla dem vill vi samverka med. Vi vill också bidra till att fler församlingar bestämmer sig för att satsa på studentmission och vill som en del av Pingst ungs arbete, finnas där för att stötta dessa grupper och församlingar.

Vi tycker att det finns minst fem anledningar till varför lokala församlingar bör satsa engagemang och pengar på studentmission:

1. Visionär. Studenter förstår vart samhället är på väg bättre än några andra, de kan hjälpa en lokal kyrka att kommunicera effektivt till kommande generationer.

2. Strategisk. Studenter är framtidens ledare i offentlig och privat sektor, att nå och utrusta dessa akademiker är att sända kristna nyckelledare till samhällets mittpunkt.

3. Vitalisering. Studenter har nya perspektiv och massor av energi som de vill använda. Deras engagemang kommer utmana och inspirera en lokal församling att göra det samma.

4. Timing. I studentåldern fattas många beslut och bildas många åsikter som kommer påverka en persons hela liv. Just då är det extra aktuellt och viktigt att få dem att få upp ögonen för kristen tro.

5. Ansvar. En församling i en utbildningsstad har ett ansvar för att inkludera studentvärlden i sin gemenskap. Låt oss inte "demonisera" studentvärldens liberala kultur, just ­detta kan också vara en möjlighet. Just i denna tid är många öppna för nya idéer, nyfikna på livet och vill påverka världen, perfekta dörrar för Jesus att göra entré igenom.

Pingst ung har en helhjärtad ambition att göra en verklig skillnad för Sveriges studenter, men inser att utmaningen är större än vad vi ensamma kan klara av. Vi uppfattar att Guds främsta redskap är församlingen, och vi vill uppmuntra församlingar att inse och ta sitt ansvar i relation till studentvärlden.

Mosaik är ett verktyg som finns till för att hjälpa er i denna uppgift, Gud välsigna oss alla!

Katja och Phil Zarns, studentmissionärer och ambassadörer Pingst ung Mosaik,
Mattias Sennehed, regionledare Pingst ung,
Oscar Svensson, ungdomspastor Pingst Varberg, 
Edward Sköllerfalk, verksamhetsansvarig Pingst ung

Fler artiklar från Debatt