06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Utveckling att gå tillbaka till apstadiet?

I midsommarhelgen läste jag med stigande förvåning en recension i Svenska Dagbladet av filmen ”Spring breakers”.

Den beskrivs som ”en backanal med rätt balans.” En backanal beskrivs av Wikipedia som ”en under antiken extatisk och religiös rit till guden Bacchus ära och som firades på Aventinen. Ordet används överfört om vilda fester med mycket alkohol. I Italien firades backanaler till år 186 f Kr då senaten förbjöd verksamheten efter påstådda orgier av sexuell karaktär.”

Efter den förklaringen undrar jag som läsare av en dagstidning, som jag i vanliga fall inte kopplar ihop med obalanserade synpunkter, vad detta har med ”balans” att göra. Enligt recensenten (och möjligen regissören) handlar filmen om ”kvinnors rätt att få supa sig till apstadiet, knarka och ha sex med vem de vill och när de vill.”

Ska detta kallas utveckling så måste det väl handla om en omvänd evolution – tillbaka till apstadiet? För mig verkar det innebära en oinskränkt rätt för ondskan att förstöra liv. Ingen ska inbilla mig att den som drogat ner sig till apstadiet har det omdömet att förmå sig att välja vare sig det ena eller det andra. Här handlar det enbart fråga om förnedring, utblottelse och ett totalt utlämnande till destruktiva krafter.

Är det konstig att vi har problem med trafficking och ofattbara övergrepp när filmer som denna hyllas som ”briljant balans?” Nog behövs en motbild till den sjuka kultur som på detta sätt invaderar det offentliga rummet.

Här behövs en motkraft, ett möte med Jesus Kristus, som kom för att ge liv i överflöd. Endast då når vi den personlighetsutveckling där vi blir dem vi verkligen var tänkta att bli!

Börje Norlén

Fler artiklar från Debatt