01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är trohet verkligen en snuttefilt?

Alf B Svensson fortsätter det samtal som han och Gudrun Schyman inledde på ett av (G) som i Guds seminarier under Almedalsveckan med frågor om månggifte, surrogatmödraskap, kärnfamiljens roll och livslång trohet.

Kärnfamiljen är dödförklarad, äktenskapet könsneutralt och röster höjs för månggifte. Får en familj se ut hur som helst? Den frågan samtalade Gudrun Schyman och jag tillsammans med några andra om vid ett överfullt seminarium under Almedalsveckan. Tiden var kort och ämnet stort. Därför blev många frågor obesvarade. Jag vill därför gärna fortsätta samtalet med dig, Gudrun. Jag och många med mig är nyfikna på vad du svarar.

Vi är överens om mycket. Kärleken är det viktigaste i våra liv. Den ska vårdas och befrias från ägande och förtryck. Staten ska ha det juridiska ansvaret när vi ingår äktenskap – inte kyrkan. Vi behöver en ny mansroll och vi måste stoppa hot och allt våld i nära relationer. Vi ska inte skuldbelägga dem som skiljer sig. Men inse att vi aldrig kan skilja oss från våra barn. En sekulär stat kan inte ålägga oss att följa en kristen samlevnadssyn. Det är lika fel som när muslimska fundamentalister inför sharialagar.

Nu till mina frågor. Vad anser du om månggifte? Medan nästan alla kvinnor tycker att det är fullt tillräckligt med en man är det många mäns våta dröm är att ha flera kvinnor. Alla kan ju inte ha huvudvärk när han vill ha sex. Att jag som kristen inte tror det är Guds tanke är ett argument du självklart inte kan köpa. Men är det inte problematiskt ur jämställdhetssynpunkt att en man har tillgång till flera kvinnor, medan kvinnorna får dela på en man?

Vad tycker du om surrogatmödraskap? Ska rika västerlänningar kunna hyra fattiga indiska kvinnors livmödrar under nio månader och sedan bara ta barnet hon burit och fött och försvinna? Män bör inte kunna köpa kvinnors kroppar och barn är inga handelsvaror.

Allt fler gifter sig och bildar kärnfamilj. Förra året var ett nytt rekordår. Samtidigt minskar skilsmässorna i barnfamiljer. Du sa i Almedalen att en orsak till äktenskapsboomen är alla tjusiga bröllopsmagasin som ger en romantisk och förförisk bild av äktenskapet. Jag tror att det för de flesta är uttryck för en önskan att skapa en livslång kärleksrelation och en trygg familj för barnen att växa upp i. Du är kritisk mot kärnfamiljsnormen. Är du kritisk också mot kärnfamiljen i sig? Du har kämpat för homosexuellas rätt att gifta sig. Är hållbara relationer inte något vi ska uppmuntra både bland homo- och heterosexuella?

Du har sagt att tanken på äktenskaplig trohet livet ut är en snuttefilt som skapar orealistiska förväntningar och hindrar oss i vår personliga utveckling. Att ta varandra på öppet köp och från början utgå från att vi kommer att byta partner lika ofta som vi byter jobb och bil låter inte speciellt romantiskt. Ett större bekymmer är att vi då kanske inte satsar så mycket på att vårda kärleken, något som är nödvändigt i alla förhållanden. Löftet som jag och min fru Kerstin gav varandra när vi gifte oss har inte varit en snuttefilt utan en tillgång och en trygghet. Våra 45 år tillsammans har inte hindrat mig i min personliga utveckling. Jag tror det hjälpt mig att utvecklas, slipat av en del kantigheter och gjort mig lite mindre egoistisk.

Tror du som jag att det finns en risk att konsumtionssamhällets slit och slängmentalitet också påverkar oss i vår samlevnad? Så att vi alltid vill ha omväxling och något nytt också i vår samlevnad och inte är nöjda med det vi har. Kanske ska vi vara nöjda om vår livskamrat motsvarar våra förväntningar till 70 – 80 procent? Det är ju också med kärleken som det är med aktier. Det går både upp och ner.

Alla politiker pratar om jämställdhet. Du är en av få som också pratar om kärlekens betydelse. Som nygift räknade jag poäng och ville att det alltid skulle vara rättvist. Först efter en tid insåg jag, trots att jag är psykolog, att detta inte är kärlek. Att älska är att ge mer än man just då får tillbaka. En uppfattning jag tror du delar. Sedan kan vi inte ge och ge om vi inte får något tillbaka. Många kvinnor och även män lever kvar i destruktiva och känslomässigt döda förhållanden som de borde ha lämnat för länge sedan. Även om de flesta då inte bara känner sig Happy, Happy. Något jag inte heller tror att du menar i boken med samma titel.

Alf B Svensson, leg psykolog

Fler artiklar från Debatt