05 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Framgångsteologi på bräcklig grund

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Uppmaning till positivt tänkande och löfte om hälsa och ekonomiskt överflöd i Jesu namn var budskapet från den koreanske pastorn Yonggi Cho när han förkunnade i Uppsala på Europakonferensen nyligen. Detta budskap är synnerligen försåtligt eftersom det består av en mix av sanning och lögn.

Sant är att Jesus i sin försonargärning tog på sig all mänsklig sjukdom och brist och elände, men allt detta finns inte inom räckhåll vare sig genom positivt tänkande eller tro eller något annat av den enkla anledningen att alla kristna endast lever (vilket är oerhört stort i sig) i ett förskott av Jesu frälsargärning. Anden är en handpenning på vårt arv. (Ef 1:14). När Jesus kommer åter sker kroppens frälsning, förgängelsen är över och Gud har då fullbordat allt med alla sina barn. Fram tills detta sker är Guds barn kallade till att be för varandra och för sig själva och för alla andra, och det är den stora och enda framkomliga vägen att vandra på.

När den kristna historien bär tydliga bevis på Guds ingripanden med underbara helanden beror det på Guds ofattbara nåd och inget annat. Om kristnas möjligheter till att bli miljonärer och miljardärer som Yonggi Cho framhåller så undrar jag bara: är Bibeln otydlig i sin undervisning om mammon?

Genom historien har framgångsteologer kommit och gått i skiftande skepnader och med dito läror. Paulus har gett besked om vad som är sant och om vad som är falskt: Apostelns umbäranden och lidanden och tortyr, hans ständiga utsatthet och brist på det elementära, hans ständiga identifikation med den svage till att själv bli svag och mycket annat är sanningens tecken. Mer utförligt står att läsa om detta i Andra Korintierbrevet kapitel 11, och jag tvivlar på att någon framgångsteolog känner igen sig.

Sven Degerfeldt, Göteborg

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt