09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad skulle Martin Luther King ha gjort?

Vad av bekvämlighet, framgång och egna intressen kan vi lägga åt sidan?

Senaste tiden har Martin Luther King upptagit mina tankar allt mer: Jag funderar på vad han skulle ha sagt och gjort om han levt i dag. Hur skulle till exempel hans ord lyda om den nyligen friande domen av mannen som berövade Trayvon Martin livet? Vilka tankar hade han haft om den jagade Edward Snowden som nu fått asyl i Ryssland? Vad ansåg han om livslång kallelse till pastor och hur skulle han försökt få till en lösning av konflikten i Syrien?

Det är 45 år sedan King sköts men hans budskap och ord lever fortfarande starkt ännu i vår tid och han slutar, trots sin bortgång, aldrig att fascinera.

Han om någon har visat att evangelium och att agera i politiska frågor hör ihop. Inte så att han förespråkade evangeliet som höger- eller vänstervridet, demokratiskt eller republikanskt eller som en one man’s show à la diktatur. Vi har mycket att förvalta av King i vår egen samtid och följande ser jag som viktigast för kyrkan:

Evangelium är att stå på den svages sida. King tog alltid ställning för de svaga och gav hopp till dem som drabbats av orättvisa. Han gav kraft till de fattiga och frihet åt de förtyckta som fick lida på grund av rassegregationen i Amerikas söder.

Människan har en moralisk skyldighet att inte lyda orättfärdiga lagar, hävdade King. När man ska använda civil olydnad för att markera orättvisa, det är upp till var och en att avgöra men det viktigaste är att följa sin inre övertygelse.

Att agera genom olika manifestationer såsom att demonstrera, proklamera, skriva artiklar och föra samtal var för King en självklarhet, hans ledarskap i medborgarrörelsen gjorde stora avtryck i historien. När tystnaden tar plats i samhället kan vilka krafter som helst sättas i omlopp. Låt oss därför aldrig tystna om orättvisor, var vi än finner dem i vår vardag.

King förespråkade alltid en antivåldsfilosofi, att inte bemöta med samma mynt som man själv blivit behandlad med. Många misshandlades svårt och dog inom rörelsen men han vek aldrig från den övertygelsen trots hård kritik.

Han lät aldrig ondskan få sista ordet. Han praktiserade det kristna kärleksbudskapet och det krävde uppoffringar. King och människor i hans närhet fick offra mycket. Vi bör ställa oss frågan vad vi är villiga att offra för andra och Gud. Vad av bekvämlighet, framgång och egna intressen kan vi lägga åt sidan för någon annan?

Vad av bekvämlighet, framgång och egna intressen kan vi lägga åt sidan?

Jakob Svensson, pastor i Åkerbygdens Alliansförsamling, SAM och Kinds församlingskrets, Equmeniakyrkan

Fler artiklar från Debatt