Debatt

Får alla delta i Filadelfia?

Abramsgård ger (Dagen 15/8) Niklas Piensoho skarp kritik för dennes bibelstudium på Nyhemsveckan.

Piensoho ges i samma tidning möjlighet att bemöta kritiken och förklara vad han själv menar. Hans poänger står fast – Frikyrkan i Sverige kommer ifrån en ”bryta sig loss från enhetskulturen”-historia där Uttåget varit det viktiga gammaltestamentliga motivet, medan man försummat kallelsen till Abraham att vara en välsignelse för alla folk.

Jag köper det och håller med Piensoho.

Men Piensoho lämnar dock ett antal frågor, hätskt ställda, obesvarade. "Det verkar som att Piensohos agenda är att föra pingströrelsen in i en ny fas där vi säger JA till homosexuell livsstil, homosexuella församlingsmedlemskap och samkönade äktenskap. Vad skulle hända om Piensoho sa det rakt ut?"

Hur ställer sig Piensoho själv till de här frågorna? Kan homosexuella vara församlingsmedlemmar i Filadelfia Stockholm? Skulle de kunna få sina äktenskap välsignade där?

Finns det faktiskt, i landets största frikyrko­församling, hopp om att få delta på samma premisser som alla andra, oavsett sexuell läggning?

Mackan Andersson

Fler artiklar för dig