Debatt

Arabvärldens kristna rensas ut

Vad vi bevittnar nu är en långsam men påtaglig etnisk rensning av flera av de kristna ursprungsfolken från arabvärlden. Det skriver Lisa Abramowicz.

Observera att denna artikel publicerades 2013

Situationen i Mellanöstern präglas sedan flera år av sekteristiskt och etniskt våld. Främst sker det i det ofattbart grymma kriget i Syrien där över 100 000 människor har dödats under det tvååriga inbördeskriget. Flera miljoner syrier är på flykt, vilket enligt FN är den värsta flyktingkatastrofen i modern tid.

Kriget hotar spilla över även till grannen Libanon, där samma grupper, minoriteter och regionala intressen finns representerade. I Libanon har antalet kristna sjunkit drastiskt från 1926 då de utgjorde cirka 84 procent av befolkningen, när staten Libanon officiellt etablerades, till drygt 30 procent. Decennier av inbördeskrig har inneburit en massflykt av kristna.

I Irak har över halva befolkningen av kristna irakier flytt under de senaste 10 åren. Sunni- och shiamuslimer i Irak fortsätter döda varandra i terrorattentat, med antal döda som man inte sett maken till på 6–7 år.

Egyptens kristna kopter (cirka 10 procent av befolkningen och Egyptens ursprungsbefolkning) har flytt i många tiotusental sedan förföljelserna ökade mot dem för två år sedan. Efter president Mursis avsättning av militären i juli omfattar förföljelserna även mord, förstörelse av egendom och mordbrand mot ett hundratal kyrkor. Främst är det, enligt kopterna, extrema islamister som står för våldet. Det är en hämnd eftersom kopterna ses som politiska motståndare och stödjare till general al-Sisi.

Vad vi bevittnar nu är en långsam men påtaglig etnisk rensning av flera av de kristna ursprungsfolken från arabvärlden. Det ser ut som den obehagliga devisen "Först tar vi lördagsfolket, sedan söndagsfolket" förverkligas i en stegrad omfattning.

Den etniska rensningen av den judiska ursprungsbefolkningen i arabvärlden var nästan total, och omfattar mer än 99 procent. Mellan 1948 och 2011 reducerades antalet judar från 860 000 personer till mindre än 5 000. Framför allt skedde minskningen från 1948 till 1962.

Skälet till de ökade förföljelserna var främst att delar av samma folk beviljades en stat i ett litet område i Mellanöstern som arabvärldens ledare ansåg som enbart sitt eget. Beslut fattades av Arabförbundet efter FN:s delning av det brittiska mandatområdet Palestina 1947, om förtryck och diskriminering av de judiska medborgarna. Där i ingick bland annat förlust av medborgarskap och konfiskering av egendom.

Enligt opinionsundersökningar av judarna från arabvärlden var det i första hand på grund av omöjlighet att försörja sig, förföljelser och ofta livsfara som man flydde, snarare än dragkraften i att en judisk stat (Israel) hade återupprättats och att man ville flytta dit. Minst 75 procent av judarna flydde ändå till Israel.

Ett land i Mellanöstern skiljer sig från sin omgivning när det gäller behandlingen av kristna – Israel. Det är det enda land i regionen där antalet kristna ökar. Den kristna minoriteten i Israel uppgick i slutet av 2011 till cirka två procent av befolkningen, eller 154 500 personer. Drygt 80 procent av de kristna är araber.

En högre procent av kristna än judiska elever går vidare till universitetsstudier, vilket beror på att de kristna har haft de bästa resultaten på de nationella inträdesproven av samtliga grupper i landet. Kristna medborgare är prominenta i det israeliska samhället; i UD och HD och de akademiska yrkena. De är undantagna värnplikt, men många ställer ändå upp som volontärer.

Men det är stor skillnad på att leva i Israel som kristen palestinier och israelisk medborgare och att leva under den Palestinska myndigheten på Västbanken eller ännu värre, under Hamas regim på Gaza. Sedan Hamas statskupp i Gaza 2007 har hälften av den lilla kristna menigheten flytt. På Västbanken minskar också antalet kristna. En gång utgjorde de cirka 15 procent av palestinierna. Nu är de färre än två procent.

Denna utveckling brukar skyllas endast på Israels ockupation, men palestinierna lever framför allt under den Palestinska myndighetens kontroll (område A och B) bland annat i Betlehem. Under israelisk kontroll (1967–1995) ökade den kristna befolkningens antal i Betlehem med 57 procent. I enlighet med Oslo-avtalet styr den Palestinska myndigheten staden från 1995. Därefter har antalet kristna sjunkit markant. Militanta muslimer har beslagtagit kristna hem och förföljt de kristna, vilket bidragit till deras flykt.

Sammantaget är situationen i Mellanöstern djupt oroande. Förföljelserna av kristna ser ut att tömma regionen på två­tusenåriga församlingar. Intresset i medierna och i samhällsdebatten har hittills varit förstrött.

Lisa Abramowicz, generalsekreterare Svensk Israel-­Information

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig