Debatt

Är Oasrörelsen på väg till Rom?

Är det inte bättre att förtrösta på Herren, att enheten finns i Jesus Kristus, i stället för på en mäktig institution?

Observera: Denna insändare publicerades den 17 september 2013. Den har därefter besvarats av Oasrörelsens inspiratör Berit Simonsson här.

Efter att ha besökt Oasrörelsens konferens i Kungälv i juli blev jag undrande över vissa inslag.

I anslutning till möteslokalen fanns en utställning som upphöjde Jesu Kristi jordiska mor Maria till Himlens drottning & Guds moder. Bland annat berättas om Marias kröning till himmelens drottning och om Marias upptagning och himmelsfärd. Det gjordes reklam för att be rosenkransen som ju är ett vanligt sätt att visa vördnad för Maria. Romersk Katolska kyrkan erbjuder även delvis avlat (befrielse från delar av syndens timliga straff) åt dem som ber enligt rosenkransen. (RKK katekes 1471).

Oasrörelsen säger sig vilja vara en rörelse som vill främja en sund andlig förnyelse förankrad i Guds ord och i evangelisk luthersk tro.

Frågan är om Mariakult med avlat är en sund förnyelse förankrat i Guds ord? Guds ord förbjuder ju spiritism, det vill säga att ta kontakt med avlidnas andar. Även om Maria var Herrens ödmjuke tjänarinna och jordiska mor uppmanar inte Guds ord oss att bedja till Maria. I Jer 7:18 kan vi läsa om falsk gudsdyrkan. Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar.

Herren Jesus Kristus själv avfärdade alla försök till upphöjelse av sin jordiska mor. I Lukas 11:27-28 tillrättavisar Jesus en kvinna med följande ord: Då Jesus sa detta, ropade en kvinna i folkskaran: Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat. Jesus sa: ”Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

Vidare hölls under Oaskonferensen dagligen andlig vägledning och meditation utifrån så kallad ignatiansk spiritualitet. Ignatius var präst och soldat och grundade 1534 den (ö)kända Jesuitorden med syfte att krossa reformationen och föra tillbaka de avfälliga till katolicismen. Jesuiter är fullständigt lojala mot påven eller Pontifex Maximus (som är det latinska ordet för påven, den hedniska romerska översteprästens titel och roll vilket sedermera biskopen i Rom övertog).

Ett av syftena med Ignatius andliga övningar synes var att skola in adepten i katolsk tradition med upphöjelse av Maria med hjälp av en katolsk böneteknik så kallad kontemplativ meditation.

Att Oasrörelsen dagligen hade sådan meditation enligt ignatiansk spiritualitet och propaganda för himlens drottning & Guds moder får mig att ställa frågan om detta är en medveten strävan att styra svensk kristenhet tillbaka till Rom? Är det meningen att dessa romersk katolska läror nu ska inkluderas i OAS rörelsens förkunnelse?

Är dessa inslag ett resultat av en ekumenisk strategi för att få till stånd en falsk organiserad ekumenisk enhet under påven och Rom? Är det inte bättre att förtrösta på Herren, att enheten finns i Jesus Kristus, i stället för på en mäktig institution?

Är det inte bättre att förtrösta på Herren, att enheten finns i Jesus Kristus, i stället för på en mäktig institution?

Mats Olofsson

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig