01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jesus och Paulus var framgångsteologer

Vissa teologer förespråkar tydligen inte framgång.

Framgångs- eller tillbakagångsteologi? Svaret borde vara lätt, men vissa teologer förespråkar tydligen inte framgång. Vem önskar tillbakagång? Jo, de som avviker från vad som Bibeln lär. Många falska profeter finns. Var ska svaret sökas? Bibeln ger svaret och det måste vara det rätta för människor som bekänner Jesus som sin Herre.

Jesus och Paulus talar om framgång. De var tydligen framgångsteologer. De lärde om att bli förlåten, få frid i själen och ett hopp för evigheten och även om sådd och skörd. En riklig sådd ger normalt sett en större skörd än ringa sådd. Jesus botade sjuka och gjorde livet meningsfullt för många människor och gör i dag.

Vissa teologer förespråkar tydligen inte framgång.

Sven Johansson

Fler artiklar från Debatt