05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dans med kristen profil behövs

Vi har alla upplevt tiden på danslinjen som givande för både kropp, själ och ande och sörjer därför dess nedläggning. Det skriver 38 före detta elever på linjen samt en lång rad andra kulturpersonligheter i ett öppet brev till Kaggeholms folkhögskola.

Det har kommit till vår kännedom att danslinjen på Kagge­holms folkhögskola kommer att läggas ner, och det tycker vi är sorgligt eftersom utbildningen är unik med sin höga nivå på dansundervisningen kombinerat med sin tydliga kristna profil.

Vi har alla upplevt tiden på danslinjen som givande för både kropp, själ och ande. Kristenheten i Sverige har under lång tid försökt skilja kroppen och anden åt, när gudstjänst­firande och bön har blivit synonymt med stillasittande, vilket inte rimmar väl med Bibelns ord om kroppen (1 Kor 6:19).

I dansen får man använda hela sin varelse i sitt andliga liv och i sin lovsång – något som länge varit självklart för Guds folk (Ps 150:4; 2 Mos 15:20). Detta är en av de saker vi bär med oss från Kaggeholm, och många av oss har fortsatt att använda dansen i vår egen bön eller i gudstjänstlivet på olika sätt. På så sätt har vår utbildning även kommit våra församlingar till del, vilket ofta bemöts med tacksamhet.

Ett flertal studier tyder på att dans i en tillåtande och uppmuntrande miljö har positiv verkan på ungdomars psykiska hälsa. Efter ett år på Kaggeholm kom vi ut som starkare människor, men flera av oss har också använt våra kunskaper för att ge andra unga chansen att dansa – i kyrkor eller via danskurser. Några av danslinjens elever har dessutom fortsatt på erkända dansutbildningar, som Dans- och cirkushögskolan, tack vare duktiga pedagoger som har sporrat, inspirerat, väglett och sett oss. Många dansutbildningar kan ha ett hårt klimat, men tack vare Kaggeholms medmänskliga värdegrund fick vi alla utvecklas på vår nivå, och hjälpa varandra i stället för att se varandra som konkurrenter – en människosyn vi bär med oss därifrån.

Många frikyrkor är i dag stolta över att ha ett rikt kulturliv, och har en historia av att fostra duktiga musiker, och flera kristna folkhögskolor har olika musikinriktningar som kan fånga upp dessa och leda dem vidare. Under de senaste tio åren har man kunnat se hur fler och fler dansare också kommer från kyrkliga sammanhang. När Sveriges enda kristna danslinje nu läggs ner har de inte längre någon skola där de får utveckla sin dans och sin tro parallellt som musikerna har. Kristenheten i Sverige kommer att bli fattigare.

Elever

Lovisa Wendefors Agnes Kallin Karin Mörk

Jessica Apelryd Jennie Lund Sofia Eliasson Rebecca Blohm Annasara Yderstedt Matilda Bosson Lovisa Rosell Jenny Hagby Sabina Langvik Martina Bolin Teresia Ljung Francesca Cicarelli Aragonés Olivia Gilbertsson Gabriella Helander Malin Hult Linn Alenklint

Julia Sjöström

Evelina Sandström

Elin Forssander

Jonna Hammarsten Ida Sandor Rebecca Molander Johanna Riikonen Linnea Rydenfalk Matilda Jansson Linnea Dolk Emma Sjögren Amanda Hjalmarsson Rebecka Jonsson Anna Vild Olivia Karner

Rebecca Svanberg

Rebecka Jonsson

Emilia Stenmyr

Joanna Lewerentz

Fler artiklar från Debatt