03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Enklare in i himlen

Jag är en enkel kristen som följer samtalet omkring Medlemskap/dopsyn inom Pingströrelsen. Har under en tid funderat på en fråga som jag vill ställa i ämnet . Frågan ställer jag till alla, men i synnerhet till alla pastorer, predikanter, teologer. Här är frågan, som jag önskar att vi i ödmjukhet funderar på utifrån ett evighetsperspektiv: Varför skall det vara svårare för en bekännande troende kristen att bli och vara medlem i en svensk pingstförsamling än att vara igenkänd av Gud och välkommen in i Guds rike/himlen?!

Wiljart Karlsson

Fler artiklar från Debatt