24 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hälften klarar av att dricka måttligt

För en stor grupp är ett fortsatt drickande detsamma som ett långsamt självmord.

Många av de alkoholister jag känner önskar att de kunde dricka måttligt. Därför är budskapet som nyligen kom i en forskningsrapport både farligt och hoppingivande, beroende på hur man tolkar budskapet.

Farligt därför att många som absolut inte klarar av att dricka någonting, börjar tro att man kan börja dricka igen. För en stor grupp är ett fortsatt drickande detsamma som ett långsamt självmord.

Hoppingivande om det leder till att människor som insett att deras bruk av alkohol är skadligt, men inte fastnat i ett totalt beroende och därför söker hjälp i tid. Problemet för denna grupp av storkonsumenter är att man satt likhetstecken mellan social misär och alkoholmissbruk och därför inte sökt hjälp.

Av den anledningen är det olyckligt att regeringen inte tagit fasta på det utredningsförslag som kom för något år sedan om att man skulle överföra huvudansvaret för missbruksvården från kommunerna till landstingen. Att fastna i olika former av kemiskt beroende är ett sjukdomstillstånd och i första hand något för sjukvården.

Att gå till socialen medan man fortfarande har kvar familj och arbete bara för att man känner att man börjar tappa kontrollen över sitt drickande är otänkbart för de flesta. Att däremot gå till sin vårdcentral eller husläkare och be om hjälp, det skulle sänka tröskeln och göra att många flera skulle våga söka hjälp i tid.

Reaktionen bland besökarna på Skellefteå Stadsmission till budskapet att hälften klarar att dricka måttligt, det var att den som påstod det var en idiot. För de som fått allvarliga konsekvenser av sitt drickande är det fullt förståeligt och det är också därför som jag tycker att denna typ av budskap är så farligt för många.

Samtidigt som det är farligt för många så hoppas jag att den forskning som ligger bakom denna slutsats leder till att den sociala skamstämpeln på alkoholmissbruk tvättas bort. Att inse att alkoholism är en behandlingsbar sjukdom vore ett stort framsteg.

Även om forskningen stämmer tvivlar jag på att den kommer att ge resultat. Det kommer nämligen inte att finnas pengar till läkare, terapeuter och mediciner för att genomföra det man gjort med en mindre grupp i Stockholm över hela landet. Det man däremot lyckats med är att väcka falska förhoppningar hos många som absolut inte klarar av att dricka någonting.

Hans Marklund, föreståndare Skellefteå Stadsmission

Fler artiklar från Debatt