Debatt

Vilka pastorer inbjuds till Pingts samtalsdagar?

Överhängande är annars att en alternativ pingströrelse vid sidan om växer till.

När Pingstsamfundet nu ordnar med samtalsdagar i Stockholm 10-12 januari om bibelsynsärenden, är det på ett sätt inte svårt att säga ja och amen till detta. Men om samtalen i ett längre perspektiv ska bli riktigt meningsfulla, tror jag att det är på sin plats att bredda inbjudan från att endast gälla församlingars pastorer i olika åldrar som är anslutna till Pingstsamfundet och dess särskilda förkunnargemenskap till att också gälla pastorer, förkunnare och missionärer i olika åldrar som har sin tillhörighet i de cirka 80-talet ej anslutna pingstförsamlingarna.

Överhängande är annars att en alternativ pingströrelse vid sidan om växer till, som inte kan följa med i de läro- och strukturmässiga förändringar som anses har skett. Om en dylik rörelse redan existerar, kan den kanske mest liknas vid en rännil. Men får den bara ökat tillflöde, kan den snart komma att bryta fram likt en älv. I så fall inget nytt i väckelsehistorien. Att kalla en sådan pingströrelse för missnöjesparti och nästan hotfullt sådana pingstvänner för splittrare, är att ramla i samma fälla som när försök gjordes av den tidens kristna samfund att stoppa Lewi Pethrus 1912, och den Pingstväckelse som då började välla fram.

Så låt samlingen i Stockholm ha plats för alla enligt ovan, och att samtalen får vara fria och oförutsägbar, likt debattsamtalen i den tidigare så kallade Predikantveckan i Stockholm.

Sigvard Svärd, pingstpastor

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig