16 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kanske kyrkans egen analys som brister?

Mer inkluderande och mindre konfrontation mindre religiöst slam och mer Jesus.

Lider Sverige av religiös beröringsskräck? Tydligen tycker Stefan Attefall det (Dagen 28/1), men att koppla samman medias ljumhet för Jesusmanifestationen med religiös beröringsskräck ger nog plats för ytterligare tankar och kommentarer.

Är det något som Sveriges folk, generellt sett inklusive media, helst inte vill befatta sig med så är det frireligiösa grupper och där tillhörande frikyrklighet. Det har ibland skrivits, och ibland även hört uttalas – att de där frireligiösa är tråkiga, stöddiga, uppför sig som vara lite mera och bättre än andra. Runar Eldebo skriver i sin bok ”Kristen i landet lagom” (sid 62): ” … att det därför är möjligt att se att väckelsen faktiskt bidrog till sekulariseringen.”

Det är kanske inte medias fel att de inte är på där, det är kanske vår egen brist på analys?

Jag tror att Jesusmanifestationen av media uppfattas som ett internt stort väckelsemöte, och det väcker ingen nyfikenhet.

Berätta i stället varför vi håller på att prata om Jesus, varför Jesus är viktig att ha som bas i ett samhälle och i människors liv. Säg det, erkänn och uppskatta den tro som finns hos väldigt, väldigt många människor som inte är aktiva i någon kyrka, säg att man inte behöver bli religiös för att ta emot kärlek från Jesus och vara fascinerad av honom! Mer inkluderande och mindre konfrontation – mindre religiöst slam och mer Jesus.

Ingemar Bjärneroth, Glimåkra

Fler artiklar från Debatt