Debatt

Ett antiabortparti är orimligt

Mycket få är för fri abort, däremot är det viktigt att kvinnan in i det längsta får bestämma över sin kropp. Det skriver Jessica Schedvin i en replik till Kristna värdepartiet.

Jessica Schedvin är humanistisk debattör och tidigare ord­förande för Unga Humanister.    

Vi ser det igen. Vi har alltid sett det. Vi borde, var och en, alltid bekämpa det. Kvinnoförtryck har historiskt sätt varit en effektiv metod att kontrollera kvinnors tankar och agerande. Inte minst när det kommer till kvinnors kroppar och sexualitet.

Återigen går företrädare (Dagen 20/2) för den svenska kristna högern ut och, liksom de gjorde för hundra år sedan, propagerar mot kvinnors rättigheter i form att en diskussion om barns rättigheter. Detta på religiösa grunder. Det finns många problem i deras agerande.

För det första glömmer de att alla människor har ett värde och en rätt att bestämma över sig och sitt. Självfallet ska handlingar så som stöld och brukande av droger vara olagligt, men att inskränka på kvinnors rättigheter gällande hennes kropp är att gå över gränsen.

I dag har vi en hård abortlagstiftning i Sverige. Efter den tidpunkt ett foster har möjlighet att vitalt klara sig själv utanför kvinnans kropp är inte abort tillåtet. Innan den tidpunkt, när fostret är vitalt beroende av kvinnas och alltså direkt beroende av henne har hon också rätt att bestämma över det. Det är inte orimligt.

Jag finner det både bisarrt och något humoristiskt att Kristna värdepartiet talar om rätt till liv och mänskliga rättigheter då deras agenda innebär att strypa möjligheten för kvinnor att bestämma över sin kropp så långt som är möjligt.

Det finns någonting som kallas för ”halmgubbe”. Det innebär att man bygger upp ett problem som inte finns och därefter argumenterar emot det. Ett argument som ofta skriks ut från abortmotståndare är att vi som brinner för kvinnors rättigheter är för fri abort. Det är det mycket få som är. Däremot ska kvinnan in i det längsta bestämma över sin kropp.

Abort är en frihetsfråga, men också en viktig värdefråga för kvinnor. När gränser för abort sätts ska det bygga på vetenskap och en rimlig etisk diskussion. Definitivt inte på vad en eventuell Gud har sagt i en gammal bok som kanske inte ens är sann.

Kristna värdepartiet har under de senaste veckorna imponerat med ett stort medieuppbåd genom metoden att göra självklara frågor problematiska. Det är effektivt.

En intressant fråga är vilken fråga som blir nästa. I deras principprogram framhålls att de inte bara är emot abort, de är även skeptiska till att ­homosexuella ska få adoptera, att RFSU ska få föreläsa om sexualkunskap i skolor och inte minst: "Kristna värdepartiet motsätter oss allt statligt stöd till propaganda som riktar sig till ungdomar och som likställer den homosexuella livsstilen med det heterosexuella äktenskapet". Religiösa friskolor ska dessutom vara lätta att grunda och pornografi ska omgärdas med restriktioner. Dessa är alla frågor som på olika sätt starkt inskränker på människors frihet och möjlighet att själva få avgöra sin sexualitet och sitt levnadssätt.

Kristna värdepartiet menar att det är dags att ta tron på människovärdet på allvar. Jag menar att det är dags att få bort rättshaverister från svensk politik.

Jessica Schedvin, humanistisk debattör och tidigare ord­förande för Unga Humanister.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig