09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jesusrörelsens enkelhet efterfrågas igen

Egentligen finns det bara en lära: Jesusläran.

Vill haka på Torbjörn Göranssons inlägg (Dagen 13/3) där han på ett bra sätt visar, apropå Ulf Ekmans konvertering, att enheten finns i Kristus, är befäst i Kristus och inte byggs av människor. Tack Torbjörn för det inlägget!

När Ulf Ekman säger att katolicismen har sanningen i sin fullhet, så är det på samma sätt här. Fullheten finns inte i något samfund eller organisation, utan fullheten finns i Kristus! Hur då? Jo när jag som människa, med alla mina brister och begär, av hjärtat ber bönen: Herre förbarma dig över mig!

Genom Ulf Ekmans ”utspel” så tydliggörs människans svaghet och tilltro för religiösa system där jakten på rätta förordningar, teologier och läror lyfts till ett plan där det till sist blir väldigt svårt för den enkla troende människan att vara med. Här är ett av kyrkans stora problem – ett spel över våra huvuden. Egentligen finns det bara en lära: Jesusläran (Rom.2:29).

Det vi behöver i dag är radikala ledare som i praktiken visar att Guds rike inte består av kyrkliga system, mat och dryck eller byggnader (Joh 4:24). Vi behöver ledare som förstår den tragiska isolering som kyrka och församling har, i förhållande till samhället i övrigt. Vi behöver hjälp, tvärtemot katolicismen, att skapa enkla, kravlösa gemenskaper som utgår från Jesus egen modell. Det är ju faktiskt så, att denna enkla modell fanns i den tidiga Jesusrörelsen på 1970-talet, men som sedan kvävdes bland annat av Ulf Ekmans lansering av Kenneth Hagins skrifter och som sedan blev det vi kallar trosrörelsen.

Ingemar Bjärneroth,

Glimåkra

Fler artiklar från Debatt