08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Prioritera bönen!

Låt oss prioritera bönen i hem och smågrupper under denna fastetid.

Sverige är på väg att utvecklas åt fel håll i moraliskt och andligt avseende, och det går fort med tilltagande korruption, ökande våldtäkter, försämrade skol­resultat, psykisk ohälsa och ohejdad konsumism med mera. Vi konstaterar att Sverige är i ett "skarpt läge" just nu. Det ruvar ett stort allvar över landet och vi står i ett vägskäl.

Kristenheten befinner sig i en andlig krissituation. Många kristna har tappat sin frimodiga tro och anpassat sig till det sekulariserade samhället i stället för att vara salt och ljus som hindrar förruttnelsen. Samfunden har stadigt minskat, samtidigt som inget samfund ännu har lyckats nå sin målsättning med att starta nya församlingar. Det pågår ett ifrågasättande om vem Jesus är och de anspråk som Bibeln ger honom, samtidigt som kyrkliga företrädare öppet ifrågasätter Jesu gudomlighet. Men Gud vill se en annan utveckling i Sverige!

Visst finns det församlingar som är levande och har viss framgång. Vi nås av rapporter om människors omvändelse, och själva har vi nyligen sett det ske. Men kanske du har frestats att ge upp och tänka – det är ingen idé att hålla på med ett kristet engagemang, det blir ju ändå ingen väckelse. Då vill vi uppmana dig att på nytt se på Jesus och lägga bort "allt som tynger" – alla onödiga, oviktiga saker som vi omger oss med, och våra synder och dåliga vanor (Hebr.12:2).

För att leva ett lärjungaliv i Jesu efterföljd har vi fått en kraftfull hjälpare som heter Guds helige Ande. Och Gud har inte gett upp – Han kommer med förnyad kallelse och styrka till dem som vill följa honom. Det är vad vi tror kommer att ske under år 2014. Nu är tid för Guds folk att på allvar söka Guds ansikte, och "vara stilla inför Herren! Ty Herrens dag är nära" (Sef.1:7).

Claes-Göran Bergstrand.Ingemar Helmner,Nätverket Sverigebönen

Fler artiklar från Debatt