12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ivar Lundgren: Viktigt om väg från yta till djup

Lite i skuggan av debatten om Ulf Ekmans konvertering hade Magnus Persson en viktig artikel (Dagen 19/3); ”Reformera – inte konvertera”.

För pingst­rörelsen, och kanske för en vidare frikyrklighet, var den en signal om en väg från yta till djup.

Det var också modigt av Magnus Persson att öppet berätta om sin förändrade syn på verksamhetsmetoder och förkunnelse.

Eftersom Magnus Persson är en ledargestalt och en trend­sättare, så uppfattar jag hans öppna självkritik och omorientering som en positiv nyhet för pingströrelsen och frikyrkligheten.

Den pekar i en riktning som jag tror många längtar efter.

Ivar Lundgren

Fler artiklar från Debatt