19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gud prövar men frestar inte

"Leder Gud oss in i frestelser?" Ja, åtminstone om man får tro Torsten Åhman som i sin krönika "Ingen undgår frestelsen" (Dagen 7/3) skriver "Tydligen är det så att Gud ibland leder oss in i frestelser". Samma begreppsförvirring förekommer i inget mindre sammanhang än i bönen Fader vår, 1917 års bibelöversättning. Bibelkommissionen skrev då nämligen också "Inled oss icke i frestelse".

Jakob skriver i sitt brev (1:13) : "Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud om frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen." Till saken hör att det grekiska grundtextordet peirasmos betyder både "frestelse" och "prövning".  Det förra när man ser det ur djävulens synpunkt. Han önskar inte att vi ska bestå i provet utan han vill använda det till en frestelse som vi ska falla för. Gud däremot tillåter inte frestelsen för att vi ska falla, han utsätter oss däremot för "prövning", i den meningen att vi i den ska visa trohet mot Herren och därmed bestå provet.

Samuel Svensson

Fler artiklar från Debatt