15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Var stolt, Marcus Birro

Man kan tycka att ingen ska behöva utsättas för påhopp på grund av sin tro, som Dagen berättar att Marcus Birro blivit. Men ingen borde förvånas över att det sker. Tvärtom. Jesus säger "Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad." Han säger: "Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd."

Han säger: ”Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?”

Så – hur obehagligt det än är att bli hånad för sin tro och utsatt för vidriga påhopp – det är inget annat att vänta. Vi lever i världen. Vi är här som salt och ljus. Då får vi också betala priset för vår tro. Var stolt, Marcus!

Tomas Söderhjelm, präst Örebro

Fler artiklar från Debatt