Debatt

KD är inte religiösa dogmer

Tyvärr dyker det fortfarande upp rent befängda påståenden om vad vi menar med ”kristna värderingar”. Det skriver Lars Adaktusson (KD).

###
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

När Tysklands förbundskansler Angela Merkel en gång fick frågan om vad som är det unika med hennes parti CDU, svarade hon "Den första stavelsen". Jag tänker likadant om Kristdemokraterna i Sverige.

Tyvärr dyker det fortfarande upp rent befängda påståenden om vad vi menar med ”kristna värderingar”. Uppenbarligen tror en del att vårt parti gör anspråk på att vara Guds förlängda arm in i politiken. Eller att vi är emot jämställdhet och helst ser att kvinnan står vid spisen. Listan på fördomar kan göras lång.

Kristdemokraterna skilje­r mellan religion och politik. Där­emot hämtar våra värderingar sin näring ur det judisk-kristna idéarvet. Det handlar inte om religiösa dogmer, utan sådant som går att tillämpa i politiken. Distinktionen är viktig, och den uttrycker lika mycket omsorg om kyrkan som om politiken. Politiserade kyrkor som lierar sig med makten kommer förr eller senare att dra vanära över sig, för även politiker gör misstag.

Resonemanget kommer från ett centralt, kristdemokratiskt begrepp: Människans ofullkomlighet. Låt mig ge fler exempel.

Personalismen. Vi föds som individer, men i samspelet med andra människor utvecklas vi till personer. Därför bör politiken göra vad den kan för att underlätta de relationerna. Vi behöver starka familjer, ett starkt civilsamhälle.

Solidaritet: Solidaritet med andra är något djupt mänskligt och inte unikt för kristendomen. Men exempelvis den franske filosofen Philippe Nemo menar att det är i den kristna traditionen som tanken föds om att jag har ett ansvar för människor på andra sidan jordklotet. Även detta går att göra politik av. Solidariteten slutar inte vid Sveriges gränser. Även om det inte är du och jag som direk­t har orsakat lidandet, så känner vi ett delansvar för att få slut på det.

Människovärdets okränkbarhet: Människovärdet går inte att förhandla bort. Insikten om detta tror jag är en av orsakerna till att våra väljare i undersökningar har visat sig vara de starkaste motståndarna till dödsstraff. Tänk vilket hopp för den som hamnat snett i livet. Vi är beredda att ge människor en andra chans.

Frihet. Människan har en fri vilja. Hon är myndig att välja mellan rätt och fel.

Eget ansvar. Följer som en konsekvens av den fria viljan.

Etik och moral. Rabbi Jonathan Sacks skrev en gång att 1900-talets största förlust i det offentliga samtalet var att vi förlorade ett gemensamt språk kring etiken.

Den goda etiken förtvinar i det överpolitiserade samhället. När ett problem uppstår kräver människan då bara ännu en lagstiftning, i stället för att fråga sig hur hon som medborgare bör leva sitt liv för att komma tillrätta med det. På sikt försvagas samhället när man bygger det ovanifrån med lagstiftning i stället för underifrån med värderingar. Etikens morot är bättre än lagstiftningens piska.

I svensk politisk debatt används kristendomen som en schweizisk armékniv för släpphänt ideologisk kritik. Ni kanske minns ramaskriet när en del ville ha in en skrivning om Europas kristna arv i förordet till Lissabonfördraget? Märkligt nog har jag hört samma politiker och journalister, som först kraftigt förnekade kristendomens påverkan på Europas historia, i nästa andetag säga att EU inte kan fortsätta vara en ”kristen klubb”. Det går inte ihop. Beroende på situationen antingen förminskas eller misstänkliggörs den kristna traditionen.

Att erkänna Europas kristna arv är att konstatera historiska fakta; det handlar inte om att avkräva konfessionella bekännelser från dagens EU-medborgare.

Bara genom att stå fast rotade i vår historia kan vi tryggt möta vår framtid. Vi blir inte mer toleranta mot andras åsikter och kulturer för att vi förnekar vår egen. Jag är stolt över mitt partis värderingar och över Europas kristna idéarv. Vägen till ett öppnare och mer inkluderande Europa går inte via historieförnekelse.

Lars Adaktusson, KD:s toppkandidat till Europaparlamentet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig