20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Religionsfriheten på agendan

Sverige bör göra mer för att vända den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefriheten internationellt. Det skriver Svenska missionsrådet och presenterar fyra förslag på hur det kan ske.

På sex år har andelen länder i världen där religiösa grupper utsätts för mobbvåld fördubblats och andelen länder där kvinnor trakasseras för att de bär eller inte bär religiös klädsel har fyrdubblats. Detta enligt den senaste rapporten från Pew Forum. Sverige bör därför göra mer för att vända den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefriheten internationellt. Svenska missionsrådet presenterar i dag fyra förslag på hur Sverige skulle kunna arbeta för att främja religionsfrihet, och efterfrågar ett starkare enga­gemang från regeringen, politiska partier och enskilda riksdagsledamöter.

Den 1 juni dog nio personer när terrorgruppen Boko Haram attackera­de en kyrka under gudstjänsten i Attagara by, Nigeria. Byborna jagade bort och dödade några gärningsmän. Den 3 juni hämnades Boko Haram genom att återvända utklädda till nigerianska trupper, samla byborna och öppna eld. På drygt två månader har terrorgruppens framfart krävt 1296 människoliv, utöver deras uppmärksammade kidnappningar av närmare 300 skolflickor.

Situationen för kristna minoriteter är akut på många håll i världen. Denna vår har en kristen mamma i Sudan dömts till döden för att ha lämnat islam och 23 kristna fängslats för att ha deltagit i icke-auktoriserade religiösa samlingar i Savannakhet provins, Laos.

Tjugo kyrkor har helt eller delvis förstörts av myndigheterna i Kinas Zhejian­g Provins och klostret i Maaloula, en av de sista byar där Jesus språk fortfarande talas, har förstörts i strider i Syrien.

I den världsvida kyrkan lever vi nära varandra. För Svenska missionsrådets medlemskyrkor och organisationer handlar inte dessa nyheter om anonyma siffror och kontexter. Ofta handlar det om människor och kyrkor som vi har långvariga relationer till. För en del av oss handlar det om släktingar och vänner.

Människor av alla religioner och övertygelser befinner sig i liknande situationer. Denna vår har tusentals muslimer dödats och åttio procent av den muslimska minoriteten drivits på flykt i Centralafrikanska republiken. Ledarskapet för Bahai­samfundet sitter fängslade i Iran. Kristna och muslimska minoriteter i Indien och Sri Lanka upplever diskriminering och våld. Hinduer flyr förtryck i Pakistan och ateister som vågar tala om sin övertygelse riskerar fängelse på flera håll i världen. Även i Europa ser vi skrämmande exempel på anti-semitism och islamofobi. Konsekvenserna av brotten mot religions- och övertygelsefriheten är förödande för både individer och samhällen.

Religions- och övertygelsefrihet är en mänsklig rättighet och en gemensam angelägenhet som vi enbart kan skapa tillsammans. Alla behöver leva i en stat där man är lika inför lagen. En stat som förmår att skydda sina medborgare från våld. En stat där brott och diskriminering utreds och de skyldiga ställs till svars oavsett vilken religion eller status offret och gärningsmannen har.

En sådan utveckling kräver ansträngningar från och samverkan mellan många aktörer inom det civila samhället, både religiösa och sekulära, men inte minst ett aktivt arbete inom utrikespolitiken.

På måndag ger Svenska missionsrådet ut en rapport i samband med ett seminarium om religionsfrihet, som arrangeras av Dagen, på Almedalsveckan. I den rapporten konstaterar vi att Sverige kan göra mer och ger fyra konkreta förslag på åtgärder som visar att Sverige, med relativt små medel, kan vara aktiv i att främja religionsfrihet genom utrikespolitiken på ett mer handlingskraftigt sätt än i dag:

Vi vill se:

En tematisk satsning för att uppmärksamma förtyck mot kvinnors rätt till religions- och övertygelsefrihet på FN och EU-nivå och i bilaterala relationer.

En geografisk satsning på att stärka religions- och övertygelse­friheten i tre länder genom utökad diplomati och stöd till forskning och det civila samhället.

En kompetenssatsning inom utrikesförvaltningen för att öka kapaciteten att agera när religions- och övertygelsefriheten hotas.

Satsningar inom det internationella utvecklingssamarbetet.

I rapporten uppmanar Svenska missionsrådet alla riksdagspartier som står för religionsfrihet för alla att utveckla sina ståndpunkter i frågorna och uppmanar enskilda riksdags­ledamöter att engagera sig.

De ökande brotten mot religions- och övertygelsefriheten är en av vår samtids stora utmaningar. Därför bör regeringens ansträngningar för religions- och övertygelsefrihet i världen öka. Det är hög tid att religionsfrihet kommer upp på den politiska dagordningen och behandlas med samma kunskap och intensitet som andra rättigheter.

Eva Christina Nilsson, generalsekreterare, Svenska missionsrådet.

Katherine Cash, rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet.

Fler artiklar från Debatt