Debatt

Kräv omedelbar asyl

Irak har stora tillgångar genom sin olja och skulle utan problem kunna kompensera de irakier som har rätt till det.

I norra Irak pågår förföljelse och etnisk och religiös rensning av kristna minoriteter och mot mandéer, jezider, och shabaker. Kristna Värdepartiet uppmanar Sveriges regering och Europaparlamentet att agera omedelbart genom att kräva från FN följande:

1. Att omgående bevilja asyl och hjälp att fly till alla ovan angivna förföljda och drabbade minoriteter i Irak.

2. Att utkräva ekonomisk kompensation, lik den kompensation som de kuwaitiska medborgarna fick efter Iraks olagliga invasion i Kuwait år 1991 (se paragraf 16 av FN säkerhetsrådets resolution 687, 1991). Detta för att utkräva och utbetala ersättning för förluster och skador som åsamkats som en direkt följd av ISIS olagliga invasion, förföljelse och ockupation, då Iraks nuvarande regering valde att inte vidta åtgärder för att skydda ovan angivna minoritetsbefolkningar.

Irak har stora tillgångar genom sin olja och skulle utan problem kunna kompensera de irakier som har rätt till det. Den ekonomiska kompensationen kan således utbetalas till de drabbade av medel från Iraks oljeintäkter.

Den Internationella valutabanken kan täcka kostnaderna för akut hjälp till flyktingarna i det drabbade området. Pengar till dessa åtgärder kan återfås genom den irakiska oljeexporten, via checkar som utfärdats av den irakiska regeringen. Således kommer de flyktingar som söker asyl och skydd i Sverige och andra europeiska länder inte att behöva något ekonomiskt bistånd (exempelvis försörjningsstöd) från mottagarlandet. Ekonomin i dessa mottagarländer kommer därmed inte att belastas.

Vi kräver omedelbara humanitära hjälpinsatser till de drabbade civila i området, vilket kräver ett snabbt beslut och dito agerande från FN.

Nader Helawi och André Juthe

Kristna Värdepartiet

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig