22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Var Jesus ockupant och Maria bosättare?

Historien ger judarna rätt att åter bosätta sig i det Heliga landet.

Rubriken kan tyckas provocerande, men icke desto mindre relevant med tanke på alla oinsatta insändare, debattartiklar och till och med ledarstick som har skrivits på senare tid.

Jesus föddes i Betlehem, i Judéen, i södra delen av den så kallade ”västbanken”. Då borde väl han anses vara ockupant och hans föräldrar bosättare, enligt massmedias gängse beskrivning av Mellanösternkonflikten!

Men sanningen är ju den att hela Israel, inklusive ”västbanken” har varit det judiska folkets hem sedan 3 000 år tillbaka. Över 80 procent av Bibelns berättelser utspelade sig på Judéens och Samariens område, den så kallade ”västbanken”.

Lagfarterna till dessa områden återfinns i Guds Ord, Bibeln. Historien ger judarna rätt att åter bosätta sig i det Heliga landet. Lika lite som Jesus var ockupant och hans föräldrar var bosättare, lika lite är dagens judar det som bor i Judéen och Samarien. De är helt enkelt nutida ättlingar till Israels urinvånare!

Även Genèvekonventionens krigslagar ger Israel rätt till Judéen och Samarien. Dessa säger nämligen att en nation som blir anfallen och i ett försvarskrig erövrar territorium av sin fiende, får behålla det som straff för den aggression man blivit utsatt för och som krigsskadestånd. Israel blev anfallet av 5 arabstater 1948, 1967 och 1973.

Olof Amkoff

Umeå

Fler artiklar från Debatt