20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ensidigt om Israel i media

Att det många civila dödats är inte så underligt när denna cyniska strategi tillämpas.

Huvuddelen av svensk media är oerhört ensidiga i sina beskrivningar av konflikten i Gaza. Det är pinsamt förutsägbart att i så gott som varje inslag så framställs Israel som onda medan Hamas är oskyldiga offer. Rekordet slogs nog när Ekots utsände lät rapportera följande: ”Israel bröt idag vapenvilan efter att Hamas ånyo skjutit raketer mot Israel”. Det uttalandet borde bli historiskt.

När ska svensk radio och tv berätta om hur Hamas systematiskt utnyttjar civila som levande sköldar för att skydda militära anläggningar? Att det många civila dödats är inte så underligt när denna cyniska strategi tillämpas. Israel använder sin militär för att skydda civila, i Gaza gör man tvärtom.

Hamas vill inte ha diplomati och förhandlingar med fredlig utgång. Man utgår från den deklaration som skrevs redan 1964. Där står det tydligt att man inte kommer att tolerera en enda jude att bo kvar i det som nu är Israels land. ”Staten Israel ska utplånas och vårt folk kommer att fortsätta fylla revolutionens fackla med floder av blod.” Vidare ”Vi kommer aldrig att erkänna Israels rätt att existera, den som talar om att erkänna fienden ska få sin tunga och sitt huvud avhuggna”.

Detta hat och denna krigsretorik har jag inte hört lyftas fram i svensk etermedia. Varför? Är det för att det är det så kallade ”goda och fina hatet”? I min värld finns inget gott hat. Hamas strategi ger dessvärre en dyster prognos. En tvåstatslösning avvisas och man fortsätter med krigshandlingarna med syfta att Israel måste besegras.

Så länge denna inställning är förhärskande kommer konflikten och de mänskliga tragedierna att fortsätta i en till synes aldrig upphörande rad av vedergällningar.

Magnus Sjödahl, (KD)

Fler artiklar från Debatt