21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi lever över våra tillgångar

Den 19 augusti inföll dagen då vi har förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser, enligt New Economics Foundation. Det innebär att vi på knappt 8 månader överskridit naturens budget för i år. Under resten av året lever vi över jordens tillgångar. Världsnaturfonden menar att vi skulle behöva drygt 1,5 jordklot för att matcha människans konsumtion. Om alla skulle konsumera som vi i Sverige skulle vi behöva drygt 3 planeter.

Kanske börjar konsekvenserna av överkonsumtionen synas i Sverige redan nu. I Halland har översvämningar skapat kaos de senaste dagarna på grund av stora mängder regn. Nyligen brann Västmanland. Ett område lika stort som Storstockholm gick upp i rök efter att det varit mycket torrt i markerna. Det är sådana här extremväder som klimatforskningen har förutspått. Fortsätter den globala uppvärmningen kan 23 000 byggnader i Skåne hamna i vattnet vid seklets slut, enligt länsstyrelsen Skåne.

Vi alla kan, och bör, fråga oss hur vi kan minska våra miljömässiga fotavtryck och sätta upp ett par mål för att minska de egna utsläppen. Samtidigt är mänskligheten i stort behov av modiga och kloka politiker som vill och vågar ta klimat- och miljöfrågorna på största allvar, bilda opinion för omställning både nationellt och internationellt och fatta obekväma men avgörande beslut.

Min röst i höstens val kommer att gå till det parti som visar sig ha den mest ambitiösa klimatpolitiken och driver frågan aktivt i valrörelsen.Pontus Björkman

Fler artiklar från Debatt