20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ensidigt om Hamas!

Replik till Magnus Sjödal (Dagen 21/8).

Hamas stämplas av alla som terrorister och förvisso agerar de som terrorister alltid gjort – slåss från ett underläge gentemot en militär övermakt! De första terroristerna i detta område var seloterna/sicaris, vilka stack knivar i romarna. Terrorister har alltid genom historien agerat primitivt. Så även Hamas!

Av taktiska skäl placerar de sina utskjutningsramper mitt i bebyggelse i tron att Israel måtte undvika att beskjuta civila. Men där har Hamas inte tagit till sig att Israel inte tar sådana hänsyn.

Med berott mod skjuter Israel på allt som hindrar dem att ta ihjäl Hamas. Vi känner till resultatet. Allt sedan det brutala mordet av Folke Bernadotte har mördandet blivit ett signum för Israel. Med den överlägsna teknik som Israel besitter – de kan skicka in en raket i en lägenhet! – skulle de givetvis kunna prickbeskjuta Hamas ramper, men Israels egentliga mål är att bli kvitt inte bara Hamas utan också det palestinska folket. Att besitta hela Palestina är slutmålet.

En två-stats lösning kan palestinierna och för den delen omvärlden glömma. Hamas har samma strävan för sin del – ut med judarna. Den israeliske utrikesministern Lieberman uttryckte sig på likartat sätt om palestinierna. Romarna fördrev på sin tid ut judarna från området. Israel har samma mål när det gäller palestinierna! Israel är en demokrati, men i sitt agerande att lösa ett problem märks inget av ett demokratiskt förhållningssätt. Är det inte märkligt? Lars Hedlin

Fler artiklar från Debatt